35
years
v2_
 

V2_East - The Electronic Alternative

Panel discussions on the Internet and Media Art in Eastern Europe.

V2_East - The Electronic Alternative

Media Art in Eastern Europe

18
 
Sep 1996
 - 
20
 
Sep 1996
 
13:00 to 16:00

V2_East was a network initiative aimed at bringing East and West into contact by initiating joint projects in the field of media art. More than twenty artists and curators from Eastern Europe who were affiliated with this network visited Rotterdam during DEAF96.

The meeting consisted of two parts. The first part (Sept. 18, 13.00-17.00hrs) was a series of lectures about the history of media art in different European countries, incl. Estonia, Finland, Hungary, Latvia, Macedonia, Poland, Russia, Slovakia and Slovenia. During the second, specialist part of the meeting (Sept. 20), curators, archivists, historians and artists discussed the practical problems of finding, accessing and preserving the historical material about media art.

 

Dutch text / Nederlands

V2_East - Mediakunst in Midden-, Oost- en Zuid-Oost-Europa.

In een belangrijk opzicht was 1989 niet het jaar van de ommekeer. De geschiedenis loopt door en we komen tot de ontdekking dat er wel veel nieuwe beginnen zijn gemaakt, maar dat veel zaken gewoon zijn voortgezet. Zo hebben we ook ontdekt dat er in Oost-Europa al voor 1989 in verscheidene landen mediakunst werd gemaakt en dat die in die verschillende landen een eigen geschiedenis kent. Tezamen maken die deel uit van een meer algemeen Europese geschiedenis van de mediakunst. Zoals we naar Nederlandse of Oostenrijkse mediakunst kunnen kijken, en daarvan de kenmerken kunnen bestuderen, de vele verbanden die er liggen met de geschiedenis van de technologie en de internationale contacten tussen kunstenaars en instellingen, zo kunnen we nu ook de ontwikkelingen in de mediakunst van Estland, Polen, Hongarije of het voormalige Joegoslavië bestuderen en ons een beeld vormen van de specifiek plaatselijke elementen daarvan en de positie die die mediakunst inneemt in een regionale en internationale context.

Wat dan bovenkomt zijn segmenten van een hedendaagse Europese kunstpraktijk en haar geschiedenis, die soms verstikt zijn en ondergronds zijn gedwongen door autoritaire regimes, soms bloeien in de marges van de samenleving, en die vaak zeer creatieve antwoorden hebben op de sociale en esthetische uitdagingen van het heden en op de technische uitdagingen van de verschillende media.

De titel van het V2_East programma binnen DEAF96 is 'Het elektronisch alternatief'- een uitdrukking die is ontleend aan de Poolse kunst-actiegroep 'Het oranje alternatief'- en dit suggereert dat mediakunst vaak een kritische rol heeft vervuld, gepaard aan een gezond gevoel voor humor waarbij voor een aanpak werd gekozen die commentaar leverde op situaties en deze 'vloeibaar' maakte door middel van de creatieve instabiliteit van de elektronische media. Tegelijkertijd - en ook dit geldt niet alleen voor Oost-Europa - hebben mediakunstenaars kritisch nagedacht over media- en technologie-ontwikkeling en de maatschappelijke gevolgen daarvan.

In de herfst van 1995 nam de V2_Organisatie het initiatief tot V2_East, dat beoogt een netwerk te scheppen voor mensen en instellingen die zich bezighouden met of geïnteresseerd zijn in mediakunst in Oost-Europa. Ruim zestig mensen in 19 landen doen mee aan de V2_East/'Syndicate' mailing-list waar informatie wordt uitgewisseld die ook wordt gebundeld op de website www.v2.nl/east/ V2_East wil een infrastructuur in het leven roepen waardoor partners uit Oost en West beter kunnen samenwerken en er zullen ook gezamenlijke mediakunstprojecten worden opgezet.

Tijdens DEAF96 zal V2_East een bijeenkomst in twee delen beleggen. Het eerste deel bestaat uit een reeks lezingen over de geschiedenis van de mediakunst in verschillende Oost-Europese landen. Deze lezingen gaan over bijvoorbeeld experimentele film en video sinds de jaren zestig, over de positie van onafhankelijke mediakunstenaars in de jaren tachtig en negentig en over de laatste ontwikkelingen op het gebied van kunst op het internet. In het tweede deel, de V2_East Meeting on Documentation and Archives, zullen curatoren, archivisten, historici en kunstenaars de praktische problemen bespreken rond het vinden, ontsluiten en bewaren van historisch materiaal over mediakunst. Dit materiaal ligt vaak verspreid over vele kleine archieven en er zouden afspraken moeten worden gemaakt over het uitwisselen van informatie en over het ontsluiten van de beschikbare bronnen ten behoeve van onderzoek en tentoonstellingen..

Document Actions
Document Actions
Personal tools
Log in