35
years
v2_
 

Webinar Living Lab Sensible Sensor Reyeroord (invite only)

The first theme meeting of the Living Lab Sensible Sensor Reyeroord: Participatie & Design in de Smart City.

9
 
Mar 2021
 
14:00 to 16:00
location: Online

De eerste themabijeenkomst van Living Lab Sensible Sensor Reyeroord: Participatie & Design in de Smart City vindt plaats op dinsdagmiddag 9 maart 2021. In dit interactieve webinar staat de vraag centraal: Hoe kunnen we bewoners betrekken in de Smart City? Onderzoeker Aafke Fraaije vertelt over de rol van kunst bij participatie in de Smart City. Het Klik! project, V2_Lab en TU Delft delen hun ervaring uit de praktijk. Ter afsluiting vindt een paneldiscussie met de deelnemers plaats. Het webinar is een besloten event.

PROGRAMMA

14.00 - 14.10 uur VIRTUELE INLOOP

14.10 - 14.15 uur WELKOM LIVING LAB SENSIBLE SENSOR REYEROORD

14.15 - 14.30 uur AAFKE FRAAIJE | VU AMSTERDAM ROL VAN KUNST BIJ PARTICIPATIE IN DE SMART CITY
Hoe kan kunst bijdragen aan maatschappelijk verantwoorde innovatie in de slimme stad? Aan de hand van een literatuurstudie en participatief onderzoek in Amsterdam licht Aafke toe waar kansen en uitdagingen liggen.

14.30 - 14.50 uur ROY BENDOR | TU DELFT & MICHEL VAN DARTEL | V2_LAB ALTERNATIVE IMAGINARIES FOR THE SMART CITY
In Alternative Imaginaries for the Smart City onderzoeken V2_Lab en TU Delft, in samenwerking met verschillende kunstenaars en ontwerpers, hoe technologie en beleid voor de 'slimme stad' ontwikkeld kan worden vanuit de stedelijke ervaring van burgers en hun verbeelding van technologische mogelijkheden daarbinnen.

14.50 - 14.55 uur PAUZE

14.55 - 15.15 uur ESMERALDE MARSMAN | GEMEENTE ROTTERDAM DESIGN TRAJECT VOOR COMMUNICATIE MET BEWONERS OVER SENSOREN
In het Klik! project van de gemeente Rotterdam werken we aan dienstverlening met persoonlijk contact op het juiste moment en in de juiste context, vooral in deze digitale tijd. In samenwerking met Living Lab Sensible Sensor Reyeroord hebben we onderzocht wat bewoners willen weten over sensoren in de buitenruimte. Wat hebben we ontdekt, en wat hebben we geleerd om als ambtenaren zelf een design research uit te voeren?

15.15 - 15.45 uur INTERACTIEVE PANELDISCUSSIE

TOEKOMSTIGE WEBINARS

De thema's van de andere webinars van het Living Lab Sensible Sensor Reyeroord zijn:

– Technische Toepassingen (23 maart) - Welke voorbeelden van sensortoepassingen zijn er in de wijk Reyeroord? Kom meer te weten over infraroodsensoren en de slimme lichtmast.

– Wet- en regelgeving (25 maart) - Welke juridische voorwaarden moeten ontwikkeld worden voor verantwoord gebruik van sensoren in de stad? Hoor de laatste ontwikkelingen over de digitale spelregels, inkoopvoorwaarden en de Smart City verordening.

– Sensorarchitectuur (1 april) - Wat weten we al over de sensorarchitectuur? Krijg een toelichting over het sensorregister en de sensor-referentiearchitectuur.

– Living Lab conclusies en vooruitblik (8 april) - Wat leren we uit het living lab? Do´s en don’ts voor opvolging en opschaling in de toekomst.

Meer informatie

Meer weten over het Living Lab Sensible Sensor Reyeroord: www.rotterdam.nl/apps/rotterdam.nl/wonen-leven/llss/index.xml

logos metropoolregio en rotterdam

Document Actions
Document Actions
Personal tools
Log in