35
years
v2_
 

Wiretap 1.03 - ART+COM - P.A.R.K. 4DTV - Creative Disk

This program focuses on television, CD-ROMs, media art and technology, presenting the project "PING", "PUUR BEELD EN GELUID: TAPE THIS! WATCH THIS! STEAL THIS!" and "O.T.S."

Wiretap 1.03 - ART+COM - P.A.R.K. 4DTV - Creative Disk

flyer Wiretap 1.03

26
 
Mar 1995
 
11:00 to 15:00
location: V2_, Eendrachtsstraat 10, Rotterdam

ART+COM, from Berlin, is an organization interested in developments in architecture and art related to electronic media. During Wiretap 1.03, ART+COM presented their project PING, previously demonstrated at the World Wide Web conference in Geneva, in a TV program by ZDF (Germany) and at the Berlin Videofest. PING was an ambitious artwork where the Internet was linked to the TV network. Through an ISDN Internet connection and a Silicon Graphics workstation both networks were linked in order to achieve a real-time mix of images, broadcasted live by local or national television. The interactive nature and narrow bandwidth of the Internet were thus linked to a network with broad bandwidth but without interactivity.

P.A.R.K. 4DTV from Amsterdam (PURE IMAGES AND SOUNDS: TAPE THIS! WATCH THIS! STEAL THIS!) presented its local TV activities. Projects like P.A.R.K. 4DTV can be realized in a relatively easy way, on local TV networks and with the cooperation of local artists. V2_ hoped to give an impulse to create a similar Rotterdam-based initiative by presenting P.A.R.K. 4DTV during this Wiretap.

Jaap de Jonge presented his installation O.T.S (Openbare Televisie Sculptuur / Public Television Sculpture) which he developed for P.A.R.K. 4DTV. This installation consists of 32 balls in glass that show TV images in a caleidoscopic way.

Creative Disk from Den Bosch (NL) presented and demonstrated two CD-ROMs. For Stroom in The Hague, Creative Disk developed the CD-ROM Lost Boundaries, blurring the boundaries between several developments in art and art theory during the 20th century. The CD-ROM Tools & Tales accompanied the exhibition Tools & Tales which took place in 1993 at Artis in Den Bosch.

 

Nederlands


ART+COM uit Berlijn is een organisatie die zich richt op ontwikkelingen in de architectuur en kunst in relatie tot de elektronische media. ART+COM presenteert en demonstreert het PING project dat in 1994/95 ondermeer op de World Wide Web conferentie in Genève, door het ZDF in Duitsland en op het Videofest in Berlijn gepresenteerd werd. PING is een ambitieus kunstproject waar het Internet gekoppeld wordt aan het televisienetwerk. Via een ISDN Internet verbinding en een Silicon Graphics computer worden de twee netwerken aan elkaar gekoppeld om tot een real-time montage van beelden te komen die rechtstreeks uitgezonden kan worden door bijvoorbeeld de lokale of nationale televisie. Het interactieve karakter en de smalle bandbreedte van Internet worden zo gekoppeld aan een netwerk met grote bandbreedte maar zonder interactiviteit.

P.A.R.K. 4DTV uit Amsterdam (PUUR BEELD EN GELUID: TAPE THIS! WATCH THIS! STEAL THIS!) presenteert haar lokale televisie activiteiten. Projecten als van P.A.R.K. 4DTV zijn eenvoudig te realiseren op lokale netwerken en met medewerking van lokale kunstenaars. We hopen dan ook dat deze middag een vonk kan doen overslaan naar lokale initiatieven in Rotterdam.

Jaap de Jonge zal de installatie Openbare Televisie Skulptuur die hij voor P.A.R.K.TV ontwikkelde exposeren. Deze installatie, bestaande uit 32 glazen bollen die videobeelden op een caleidoscopische manier laat zien.

Creative Disk uit Den Bosch zal twee CD-ROM's presenteren en demonstreren. Voor Stroom in Den Haag ontwikkelde Creative Disk de CD-ROM Lost Boundaries: een CD-ROM die de grenzen beslecht tussen een aantal ontwikkelingen in de kunst en kunsttheorie welke afgelopen eeuw plaatsvonden. Verder zal de CD-ROM Tools & Tales gepresenteerd worden welke is ontstaan uit de expositie Tools & Tales die in 1993 bij ARTIS in Den Bosch plaatsvond. (Op Zondag 2 april zal de officiële presentatie van deze CD-ROM bij ARTIS plaatsvinden.) De CD-ROMs zijn door het publiek te bekijken.

Document Actions
Document Actions
Personal tools
Log in