35
years
v2_
 

Wiretap 1.04 - Louis Stiller - The Electric Book

A program on on the possibilities for new ways of literature in the electronic age by Louis Stiller (NL), with Jules Marshall (GB) and Gerard Unger (NL).

Wiretap 1.04 - Louis Stiller - The Electric Book

Wiretap 1.04 flyer

7
 
May 1995
 
12:00 to 16:00
location: V2_, Eendrachtsstraat 10, Rotterdam

A program on the possibilities for new ways of literature in the electronic age. Presented by Louis Stiller (NL) in cooperation with Jules Marshall (GB) and Gerard Unger (NL).

Louis Stiller was the winner of the ECI-essay contest in 1991 with an essay entitled The Machine that contains the Song. Stiller stated herein that the transfer of culture took place using various means of cultural expression simultaneously (like the story-teller singing his story and the magic lantern show and its narrator). In the next stage technology limited the possibilities, and nowadays we have new possibilities, using digital multimedia, to combine text, image and sound in an interactive way. Together with Peter Mertens, Louis Stiller owned a publishing company named ALBUM for CD-ROM and other non-linear media.

Themes of this Wiretap

 • Writing vs. the Image
  Focusing on written culture versus image culture
 • Writer vs. Reader
  Highlighting various examples of literature on floppy disc. In these examples the writers regained the power of the interactive product - the reader still made the choices, however the software deleted the choices that were not made.
 • Hardware vs. Software
  A focus on the (im)possibilities for publishing in the electronic age and on the hardware limits for graphic design.
 • Internet vs. the Bookshop
  Points of interest were: magazines, bulletin boards and other forms of electronic publishing on Internet.


Program

Louis Stiller discussed the themes mentioned above and presented a number of examples of non-linear literature. Furthermore he spoke with Jules Marshall (GB), editor for WIRED - and one of the collaborators on the predecessor of WIRED, the Dutch magazine Electric Word. Marshall spoke about publishing, magazines and the Internet. The third guest for Wiretap 1.04 was Dutch typographer Gerard Unger. His main focus was on the (im)possibilities for graphic design for new media.

 

Early examples of non-linear literature

Poetry in Motion - Ron Mann (Voyager - Mac):
an older title, presenting the works of various American poets.

The Clue - Robert Kendall (PC):
a poet who earned a stipendium for realizing this work after he stunned the world with his 'SoftPoetry'.

Afternoon - Michael Joyce (Mac):
the archetypal hypertext book. Many times awarded. Published by Eastgate.

Victory Garden - Stuart Moulthrop (Mac):
Prof Stuart is the second renowned writer for the Eastgate company.

Agrippa - William Gibson:
a collectors publication by Gibson presenting some details of his personal life. The work destroys (!!!) itself after one minute of reading.

Blam (Voyager - Mac):
an interactive magazine in CD-ROM. A hypermedia-journal named 'sadomasochist propaganda'.

All my Hummingbirds have Alibis - Morton Subotnik (Voyager - Mac):
inspired by the Devil's Novels by Max Ernst. On the eternal themes love, hate and life.

I Photograph to Remember - Pedro Meyer (Voyager - Mac):
an older but clarifying title, a photographer on the life of his parents who escaped the Nazi-regime in the 40s.

 

Links

ALBUM
http://www.album.nest.nl/

WIRED
http://www.hotwired.com/

 

Nederlands / Dutch text

Een programma rond de mogelijkheden voor nieuwe vormen van literatuur in het elektronische tijdperk.

Presentatie door Louis Stiller met medewerking van Jules Marshall (UK) en Gerard Unger (NL).

Louis Stiller is winnaar van de ECI-Essay prijsvraag in 1991 met zijn essay de Machine die het Lied bevat. Hierin stelt Stiller dat cultuur-overdracht eerst plaats vond door het gebruik van meerdere cultuur-uitingen tegelijk (bijvoorbeeld de combinatie van de verteller die zijn verhalen zong, en de toverlantaarn met de explicateur). Vervolgens dwong technologie ons in een beperkend keurslijf, en nu krijgen we door het gebruik van digitale multi-media weer de mogelijkheid om tekst, beeld en geluid op een interactieve manier te combineren. Louis Stiller heeft samen met Peter Mertens een uitgeverij - genaamd ALBUM - voor CD-ROM en andere niet-lineaire media.

Thema's

 • Schrift vs Beeld
  Met aandacht voor de geschreven cultuur versus de beeld-cultuur.
 • Schrijver vs Lezer
  Waarin aandacht wordt besteed aan een aantal voorbeelden van literatuur die wordt uitgegeven op floppy-disc, waarbij de schrijver de macht over het interactieve werkstuk weer terugneemt, de lezer bepaald weliswaar de keuze voor welk deel van het verhaal gelezen wordt, de software bepaald echter dat de keuze die niet gemaakt worden direct gewist worden.
 • Hardware vs Software
  Met aandacht voor de (on)mogelijkheden voor het uitgeven in het elektronische tijdperk, door de huidige beperkingen aan de vooral de hardware.
 • Internet vs de Boekwinkel
  Aandacht voor tijdschriften, bulletin boards en andere vormen van elektronisch uitgeven op Internet.


Programma-onderdelen

Naast het feit dat Stiller de bovenstaande thema's uitgebreid zal toelichten presenteert hij tevens een aantal voorbeelden van literatuur die op een non-lineaire manier wordt aangeboden en zal hij praten met Jules Marshall (UK), werkzaam bij het tijdschrift WIRED - en één van de oprichters van de voorganger van WIRED, het Nederlandse tijdschrift Electric Word - hij zal ingaan op uitgeven, tijdschriften en Internet.

De tweede gast van WIRETAP 1.4 is de Nederlandse typograaf Gerard Unger, deze zal vooral ingaan op de technische (on)mogelijkheden voor grafisch ontwerp voor nieuwe media.

Voorbeelden van non-lineaire literatuur

Poetry in Motion - Ron Mann. (Uitgegeven door Voyager - Mac)
een al wat oudere titel, waarin het werk van diverse Amerikaanse dichters wordt gepresenteerd. 

The Clue - Robert Kendall (PC)
een dichter die voor de realisatie van dit werk een stipendium, nadat hij met zijn SoftPoetry de wereld had veroverd. 

Afternoon - Michael Joyce (Mac)
hét archetypische hypertextboek. Vele malen bekroond. Gepubliceerd bij Eastgate. 

Victory Garden - Stuart Moulthrop (Mac)
professor Stuart is de tweede grote schrijver van titels voor Eastgate.

Agrippa - William Gibson
een collectors-uitgave van Gibson waarin hij - in tegenstelling tot het SF-werk waarmee hij in de jaren '80 wereldberoemd werd - in gaat op een aantal details van zijn persoonlijke leven. Het werk vernietigd (!!!) zichzelf na 1 minuut lezen.

Blam! (Uitgegeven door Voyager - Mac)
een interactief tijdschrift op CD-ROM. Een Hypermedia-journaal dat sadomasochistische propaganda genoemd wordt, een hypermedia-journaal. 

All My Hummingbirds have alibis - Morton Subotnik. (Uitgegeven door Voyager - Mac)
geïnspireerd op de duivelse romans van Max Ernst. Werd op muziek gezet. Gaat over het eeuwige thema: liefde, haat en leven.

I Photograph to Remember - Pedro Meyer. (Uitgegeven door Voyager - Mac)
een wat oudere titel, maar maakt vele dingen duidelijk. Een fotograaf die vertelt (stemgeluid) over het leven van zijn ouders, die nazi-Europa ontvluchtten in de jaren '40.

 

Document Actions
Document Actions
Personal tools
Log in