35
years
v2_
 

Wiretap 1.06 - Crossings

During this Wiretap, three art projects were presented: "Crossings" by Stacey Spiegel/Rodney M. Hoinkes, "The File Room" by Antonio Muntadas/Paul Brenner and "The Meeting Point" by Hermen Maat.

Wiretap 1.06 - Crossings

Wiretap 1.06: The Meeting Point; photo: Jan Sprij

25
 
Jun 1995
 
12:00 to 16:00
location: V2_, Eendrachtsstraat 10, Rotterdam

Crossings is a project about landscape architecture, using Virtual Reality and the Internet. Crossings investigated the potential of the Internet for large infrastructure projects, such as the construction of a high speed train line in a landscape -- enabling architects to design together over the Internet. The project explored the boundaries of VR representation techniques and the potential of 3D interactivity and navigation on the World Wide Web. The project is a collaboration between the University of Toronto and Stacey Spiegel, with assistance from several (landscape) architects and visual artists and the ZKM (Zentrum für Kunst und Medientechnologie) in Karlsruhe. After this Wiretap, Crossings was presented in November 1995 in Rotterdam during DEAF95 (Dutch Electronic Art Festival).

The project The File Room is an interactive online project addressing cultural censorship. The File Room uses communication technology to construct a database with censorship cases and to make this database available worldwide. The database collects censorship cases by country and gives an historical overview about censorship. The website is linked to online discussion groups and contains original texts from censored publications. It was initiated by Antonio Muntadas and produced by the Randolph Street Gallery in Chicago, an artists' initiative which has grown into a large center for contemporary art. Its exhibition director (and project director) Paul Brenner presented the The File Room during the Wiretap.

The Meeting Point -- so far and yet so close, so close and yet so far is an interactive installation by Hermen Maat. Two visitors sit opposite each other at a table. Both have headphones and a microphone which make a dialogue possible. A black box between them shows the mixed projection of both faces. They are close together, but still feel a large distance because of these projected images. At The Meeting Point, hypertext conversations become possible. By pushing the two red buttons on the table, fragments from conversations about communications and perception can be heard. These fragments can feed or disturb the dialogue between the visitors.

 

Nederlands

Crossings is een project rond landschapsarchitectuur waarin gebruik gemaakt wordt van Virtual Reality en het Internet. Dit project is ontwikkeld door Stacey Spiegel en Rodney M. Hoinkes, Toronto. Crossings is een project rond landschapsarchitectuur waarin gebruik gemaakt wordt van Virtual Reality en het Internet. Crossings exploreert de grenzen van Virtual Reality representatietechnieken. Crossings is een onderzoek naar het potentieel van 3D-interactiviteit en navigatie op het World Wide Web. Crossings onderzoekt het potentieel van het Internet voor grote infrastructurele projecten als, bijvoorbeeld, de gevolgen van het leggen van een tracé voor een Hoge Snelheids Trein in een landschap. Hoe kunnen architecten via het Internet gezamenlijk ontwerpen ontwikkelen. Het is een samenwerking tussen de Universiteit van Toronto en kunstenaar Stacey Spiegel met medewerking van enkele (landschaps)architecten en beeldend kunstenaars en het Zentrum für Kunst und Medien Technologie in Karlsruhe. Het project zal in november 1995 in Rotterdam gepresenteerd worden tijdens DEAF95 (Dutch Electronic Art Festival) in samenwerking met architecten uit Rotterdam.

The Fileroom, van Antonio Muntadas en Paul Brenner, is 'an interactive computer project addressing cultural censorship'. The Fileroom maakt gebruik van de meest recente communicatietechnieken om een database met gevallen van censuur op cultuur mondiaal toegankelijk te maken. Deze database bevat gegevens over censuur per land en geeft tevens een historisch overzicht over censuur. Deze WWW-site is direct verbonden met online discussiegroepen en bevat originele teksten van gecensureerde geschriften en boeken. The Fileroom wordt voortdurend verder ontwikkeld en vormgegeven. The Fileroom onderzoekt het snijvlak tussen kunst en samenleving. Het project is geïnitieerd door Antonio Muntadas en geproduceerd door de Randolph Street Gallery uit Chicago. De Randolph Street Gallery is een kunstenaarsinitiatief dat is uitgegroeid tot een groot kunstenaarscentrum voor actuele kunst.

Deze twee projecten werden op Ars Electronica 1995 gepresenteerd.

't Trefpunt is een interactieve installatie van Hermen Maat, waarin hypertext gesprekken gevoerd kunnen worden. 't Trefpunt -- so far and yet so close, so close and yet so far, is een interactieve installatie van Hermen Maat. Twee bezoekers zitten tegenover elkaar aan een tafel. Beiden hebben een koptelefoon en microfoon om met elkaar te spreken. Tussen hen staat een zwarte doos waar de twee gezichten van de bezoekers door elkaar geprojecteerd te zien zijn. Men zit vlak bij elkaar maar voelt toch een grote afstand door deze geprojecteerde beelden van elkaar. In 't Trefpunt kunnen hypertext gesprekken gevoerd worden, door het drukken op twee rode knoppen op de tafel hoort men flarden uit gesprekken over communicatie en waarneming, deze kunnen een voedingsbodem of verstorend element zijn in het gesprek tussen de bezoekers.

Document Actions
Document Actions
Personal tools
Log in