35
years
v2_
 

Wiretap 1.11 - World Wide Web at DEAF95

This program, chaired by Kathy Rae Huffman, presented, among others, Robin Hanson's "Idea Futures", Jane Prophet's "TechnoSphere", and Jeremy Quinn with "Electronic Brain".

Wiretap 1.11 - World Wide Web at DEAF95

Wiretap 1.11; photo: Jan Sprij

26
 
Nov 1995
 
12:00 to 17:00
location: Lantaren/Venster, Gouvernestraat 133, Rotterdam

Since 1994, the use of the Internet and of the World Wide Web (WWW) which is a part of it, increased explosively. The internet has its origins in the American military complex. In a comparatively short timespan, especially universities have begun to make use of to the net which has grown from a purely text based medium into an often graphical, multi-mediatic environment. The organisation of the internet, the environments on the net and its use can be found on every agenda. The millions of users who are active on the net at the moment are confronted with a number of elementary questions about the net: how is the WWW being structured, who determines the codes of communication, how do we represent the different levels of abstraction of information, how about copyright regulations, what will be the codes of conduct of the emerging virtual communities, how is our perception of reality being modified, how is this electronic world connected to our everyday living and working environment, what can be the surplus value of this medium for society, and how does it affect our notions of identity. All these questions have to be viewed in the context of interface development, because this is where the interaction is shaped between different cultural and psychological codes of human agency, and the systematic structures of machines.

At a moment of intense optimism about these developments, we need a critical analysis of information technology so as not to overestimate the myths that are introduced. Ideas about the ultimate democracy, about bringing people closer to each other and about technologies for a better world have to be considered critically. The question arises whether we actually know less about each other in spite of this increase in communication possibilities. The critical approach to this platform by presenting hybrid projects where art and technology meet in often unexpected ways is the central subject of this part of the program which includes the WWW exhibition, and this WWW-Wiretap 1.11.

 

Nederlands

Het gebruik van het Internet, meer specifiek het gebruik van het World Wide Web, is het afgelopen jaar explosief toegenomen. Het Internet vindt haar oorsprong binnen het Amerikaanse leger. In relatief korte tijd zijn ook universiteiten daarbij betrokken geraakt, en langzaam groeiden de mogelijkheden van puur tekstueel gebruik uit tot de multi-media mogelijkheden zoals wij die thans kennen. De organisatie van het Internet, de diverse omgevingen en het gebruik daarvan staat inmiddels op ieders agenda.

Het gebruik van het Internet, meer specifiek het gebruik van het World Wide Web, is het afgelopen jaar explosief toegenomen. Het Internet vindt haar oorsprong binnen het Amerikaanse leger. In relatief korte tijd zijn ook universiteiten daarbij betrokken geraakt, en langzaam groeiden de mogelijkheden van puur tekstueel gebruik uit tot de multi-media mogelijkheden zoals wij die thans kennen. De organisatie van het Internet, de diverse omgevingen en het gebruik daarvan staat inmiddels op ieders agenda. De miljoenen gebruikers van het Net worden momenteel geconfronteerd met een aantal elementaire vragen over het Net: hoe is het WWW gestructureerd, wie bepaald de codering van de communicatie, hoe gaan we om met de diverse nieveau's van abstractie van informatie, wat gebeurt er met de cpoyrights, wat zijn de gedragregels binnen de opkomende virtuele gemeenschappen, hoe vernaderd onze perceptie van de realiteit, wat zijn de verbanden van deze elektorinische werled met onze dagelijks leven en onze werkomgeving, wat kan de meerwaarde van dit medium voor onze maatschappij zijn. Deze vragen moeten in het licht van de interface ontwikkeling gezien worden, omdat daar de interactie wordt gecreëerd tussen de diverse culturele en psychologische eigenaardigheden van de mens en de systematische structuren van machines. Op het moment van grenzeloos optimisme over deze ontwikkelingen, hebben we een kritische analyse nodig, dit om de ontstane mythes rond dit medium niet te overschatten. Wensdromen over de ultieme democratie, over het samenbrengen van mensen en over technologie voor een betere wereld moeten kritisch beschouwd worden. De vraag of we zelf niet minder van elkaar te weten komen onder invloed van deze technologie roept zich op. De kritische benaderingen van dit platform door het presenteren van hybride projecten, waarin kunst en technologie in verband met elkaar worden gebracht op nieuwe, verrassende manieren is het centrale onderwerp van dit programma. De sprekers op Wiretap 1.11 zijn onder anderen: Robin Hanson van Idea Futures, Jane Prophet van Technosphere en Jeremy Quinn van Electronic Brain. Het programma wordt voorgezeten door Kathy Rae Huffman.

Document Actions
Document Actions
Personal tools
Log in