35
years
v2_
 

Wiretap 2.02 - Sculpture City

Artists and architects' projects which deal with architectonic design in relation to computer networks, with Ted Krueger, Attila, Károly Tóth and Ole Bouman.

Wiretap 2.02 - Sculpture City

Audience at Wiretap 2.02

25
 
Feb 1996
 
13:00 to 17:00
location: V2_, Eendrachtsstraat 10, Rotterdam

The design of the city and the landscape has evolved historically in relation with the social, political and cultural models that were conceived from different ideologies. The city as polis of knowledge and power, with factories and shiny buildings with their top-down organization structure mirrors hierarchical models found through all layers of society.

The rise of new media, most importantly the Internet, shows models that are conceived from a new organizational structure and ideology. A few typical characteristics of this development: decentralization, virtuality and flexibility. Characteristics that can't be easily conciled with the architectonic design of the past centuries.

The social, political and cultural function of our living and working environment will change thoroughly because of these computer networks; the meaning of architecture will be questioned by these developments. How will the architectural design develop, in relation with the changing ideas about communities; the mechanization of nature and the question of identity in relation with architecture.

During this Wiretap, a few projects by artists and architects were presented which dealt with the architectonic design in relation to computer networks. This afternoon took place in the context of the exhibition of the Rotterdam Design Prize, held in Rotterdam at the Kunsthal and other locations.

Ted Krueger, architect and lecturer at Columbia University (New York) did a presentation. He coordinated the Internet Lab and the research lab of architecture and robotics at Columbia University; as an architect, he collaborated with Ken Kaplan.

Attila is a collective of architects Kas Oosterhuis and Menno Rubbens and artist Ilona Lénàrd from Rotterdam. They presented two projects: Sculpture City International, a CD-ROM plus book, and the CD-ROM Working Space - Genes of ARchiTecture. In both works, the architectonic design is a central issue.

This afternoon also featured presentations by artist Károly Tóth and architectural critic Ole Bouman.

 

Nederlands


Het ontwerp van de stad en het landschap hebben zich historisch ontwikkeld in relatie tot de sociale, politieke en culturele modellen die vanuit verschillende ideologieën bedacht zijn. De stad als polis van kennis en macht, met de fabrieken en grote glanzende gebouwen met hun top-down organisatiestructuur weerspiegelen hiërarchische modellen die we in alle lagen van de samenleving terugvinden.

Het ontwerp van de stad en het landschap hebben zich historisch ontwikkeld in relatie tot de sociale, politieke en culturele modellen die vanuit verschillende ideologieën bedacht zijn. De stad als polis van kennis en macht, met de fabrieken en grote glanzende gebouwen met hun top-down organisatiestructuur weerspiegelen hiërarchische modellen die we in alle lagen van de samenleving terugvinden.

De opkomst van een aantal nieuwe media, waarvan het internet een sterke representant is, laat modellen zien die bedacht zijn vanuit een nieuwe organisatiestructuur en ideologie. Enkele typische kenmerken van deze ontwikkeling zijn decentralisatie, virtualiteit en flexibiliteit. Kenmerken die zich moeilijk verhouden tot het architectonisch ontwerp zoals we die de afgelopen eeuwen ontwikkeld hebben.

De sociale, politieke en culturele functie van onze woon- en werkomgeving zal onder invloed van deze computernetwerken sterk veranderen en stelt de vraag aan de architectuur wat haar betekenis zal zijn in deze ontwikkeling. Hoe ontwikkeld zich het architectonisch ontwerp in relatie tot de veranderende ideeën over de gemeenschap; de mechanisering van de natuur en het vraagstuk van identiteit in relatie tot de architectuur.

Deze zondagmiddag zullen enkele projecten gepresenteerd worden van architecten en kunstenaars die het architectonisch ontwerp in relatie tot computernetwerken als uitgangspunt genomen hebben. Deze middag staat in het licht van de tentoonstelling van de Rotterdamse Designprijs die momenteel in Rotterdam in de Kunsthal en op andere lokaties te zien is.

Ted Krueger is architect en doceert op de Columbia Universiteit (New York) waar hij het Internetlab en het lab voor onderzoek naar architectuur en robotica op deze universiteit beheert. Als architect werkte hij samen met Ken Kaplan.

Attila is een collectief van de architecten Kas Oosterhuis en Menno Rubbens en kunstenaar Ilona Lénàrd uit Rotterdam. Zij zullen op deze middag twee internetprojecten presenteren: Sculpture City International in de vorm van een CD-ROM met boek en Working Space - Genes of ARchiTecture in de vorm van een CD-ROM. In beiden staat het architectonisch ontwerp centraal.

Voor deze presentatie zijn voorts uitgenodigd Károly Tóth (kunstenaar) en Ole Bouman (architectuur criticus).

 

Links

Attila

http://www.xs4all.nl/~attila/

Ted Krueger

http://www.cc.columbia.edu/~tk67/

Greg Lynn FORM

http://swerve.basilisk.com/G/GREG_LYNN_FORM_760.html

Glasgow 1999

http://www.colloquium.co.uk/www/eponym/glasgow_1999/intro.html

Manuel De Landa

http://www.mediamatic.nl/WhoisWho/DeLanda/ManuelDeLanda.html

Digital Design Lab

http://www.arch.columbia.edu/DDL/hotlist.html

Yahoo's Architecture Directory

http://www.yahoo.com/Art/Architecture

Stephen Perrella

http://www.columbia.edu/~spa43/Igor.htm

Document Actions
Document Actions
Personal tools
Log in