35
years
v2_
 

Wiretap 2.04 - Net-policy and net-politics

A program on the effects of imposed internet restrictions imposed, with Daniel J. Weitzner (US), Bert Mulder (NL), Karin Spaink (NL), Wim Wiegman (NL), and an invited group of Dutch internet provider representatives.

Wiretap 2.04 - Net-policy and net-politics

Wiretap 2.04: Bert Mulder and Daniel J. Weitzner

28
 
Apr 1996
 
12:00 to 16:00
location: V2_, Eendrachtsstraat 10, Rotterdam

The Internet was conceived by the US Army as a system to maintain communication between supercomputers in the States, even after a middle-sized nuclear attack. In order to achieve this, it was important to create an 'extremely open infrastructure'; it is the openness of this infrastructure which made the Internet grow into a worldwide network with millions of users.

This is where the Internet started to change -- as a result of the wish to exploit the Internet commercially, and the need for control by corporations and governments. A good example was the 'Communications Decency Act', signed by Bill Clinton -- a law intended to control certain uses of language and sexually oriented content on the Internet.

What are the consequences for the Internet and for its users, who used to define the rules themselves? What does this mean for the Internet as a platform for the arts? What possibilities are there in the cultural field, and which initiatives already try to bring these developments to a halt?

Guest speakers:


During this Wiretap, two specialists gave a presentation about these information filters.

Daniel J. Weitzner (Washington DC), representative of the Center for Democracy and Technology, explained the effects of developments such as the Communications Decency Act. He spoke about the consequences of such legislation and gave insight in future developments and the possible role of access providers in this discussion.

Bert Mulder (NL), computer scientist, futurologist and consultant for the Dutch government, spoke about information filters designed from economic motives. He discussed the ways in which the influence of corporations reshapes the Net from a haven of free information to an environment where users will have to pay for obtaining data. Will the Internet develop into an info provider with financial traffic as we know it in the 'real world' -- where we pay for books, newspapers, TV and radio? Are these developments desirable, and can they be stopped?

For this program, several representatives from Dutch access providers were invited: Marleen Stikker (Digital City Amsterdam), Michael Pentowski (Lunatech Research, Rotterdam) and Michael Pollman (Antenna, Nijmegen, one of the Netherland's first access providers).

Karin Spaink (writer) and Wim Wiegman (Internet designer) were invited to talk about the case of supposed copyright infringement of the Scientology movement.

 

Nederlands / Dutch text

Het Internet dat inmiddels zo'n 15 jaar bestaat, werd ooit door het Amerikaanse leger opgezet als manier om communicatie-mogelijkheden tussen super computers in de VS te behouden na een 'middel-grote' nucleaire aanval. Om dit te kunnen bereiken moest gewerkt worden met een 'zeer open infra-structuur'. Het is dan ook de openheid van deze infra-structuur die er voor heeft gezorgd dat het Internet inmiddels heeft kunnen uitgroeien tot het wereld-omvattende netwerk voor algemene gebruikers en gebruikersgroepen.

Hierin ontstaat langzamerhand een kentering, deze kentering vindt zijn oorsprong enerzijds in de wens om het Internet op een commerciële manier uit te baten en anderzijds in de behoefte aan controle vanuit het bedrijfsleven en de verschillende overheden. Een goed voorbeeld hiervan is de recente ondertekening door Bill Clinton van de 'Communications Decency Act' - een wet die er op gericht is om bepaald taalgebruik en, bijvoorbeeld, uitingen van sexuele aard te weren op het Internet.


Wat zijn de gevolgen voor het internet zelf en voor de gebruikers die tot nu zelf de gebruiksregels dachten te bepalen. Wat betekent het voor het inzetten van het internet als platform voor de kunsten. Welke mogelijkheden bestaan er binnen de culturele wereld en welke initiatieven worden nu al ondernomen om deze beperkingen een halt toe te roepen.

Tot voor kort leek alle informatie die zich op het Internet bevindt vrij - zonder al te veel controle van de diverse overheden - konden alle soorten van informatie op het net geplaatst worden en geraadpleegd.

GASTEN


Voor dit programma zullen twee deskundigen een presentatie doen rond deze filters op informatie.

Daniel J. Weitzner (Washington D.C.) zal als vertegenwoordiger van het Center for Democracy and Technology ingaan op de effecten van ontwikkelingen als de Communications Decency Act. Hij zal spreken over de gevolgen van deze wetgeving en inzicht geven in hetgeen ons op dit gebied nog te wachten staat. Ook zal hij ingaan op de rol die accessproviders in deze hebben.

Bert Mulder (NL) informaticus, futuroloog en consultant voor ondermeer de Nederlandse regering, zal vervolgens spreken over filters die bedacht worden met economische motieven. Hoe zal het bedrijfsleven het Net omvormen, van een vrijplaats waar alle informatie gratis toegankelijk is, tot een omgeving waar voor de informatie betaald zal moeten worden. Ontwikkelt het Net zich tot een informatieleverancier met financieel verkeer zoals wij dat in de 'gewone' wereld kennen - waar wij betalen voor een boek, de krant, televisie en radio? Is deze ontwikkeling wel of niet wenselijk en is de ontwikkeling tegen te houden?

Voor dit programma zullen vertegenwoordigers van de Access Providers in Nederland worden uitgenodigd (bijvoorbeeld: Marleen Stikker van de Digitale Stad Amsterdam, Michael Pentowski van Lunatech Research in Rotterdam of Michael Pollman van Antenna in Nijmegen, een van de eerste Access-providers in Nederland).

Karin Spaink (schrijfster) en/of Wim Wiegman (Internet-designer) zal het conflict rond de vermeende inbreuk op het auteursrecht van de Scientology-beweging nader toelichten.

 

Links

http://zero.tolerance.org/

http://www.mediafilter.org/

http://www.ctheory.com/

Document Actions
Document Actions
Personal tools
Log in