35
years
v2_
 

Wiretap 2.05 - The Feed: 'Technology of the Net'

'The Feed', for Neal Stephenson, is the interactive access to all possible information. This Wiretap with Hans Heger (NL) presented the historical and technical backgrounds of the internet, as well as possible scenarios for the future with Daniël Ockeloen (NL) & Rico Jansen (NL), Aadjan van der Helm (NL) & Paul Boots (NL), and Thomas van Putten (NL).

Wiretap 2.05 - The Feed: 'Technology of the Net'

TerraVision project by Art+Com

2
 
Jun 1996
 
12:00 to 16:00
location: V2_, Eendrachtsstraat 10, Rotterdam

In his science fiction novel The Diamond Age, Neal Stephenson describes the interactive access to all possible information as 'the Feed': corporate information, entertainment, and even the necessary data to prepare nano-tech based furniture, toys and the daily dinner. 'The Feed' can be compared with the common electricity wall-socket, available in any public building and home, and provides everything needed for daily life.
With the idea of the 'Feed' as a starting point, V2_ presented the technical backgrounds of the Internet and possible scenarios for the future.

The format of this Wiretap was an experiment; the program was built up as follows.
Hans Heger started the program by introducing the technology of the net, with an historical overview of the Internet (from 1964 until now).

Four 'knowledge sites' were presented by Daniël Ockeloen and Rico Jansen, Aadjan van der Helm and Paul Boots, Thomas van Putten, and Hans Heger.

Four talks, respectively, Daniël Ockeloen and Rico Jansen on interactivity and the distribution of functionality through the Net, on Java and on 'shared work spaces'. Aadjan van der Helm and Paul Boots on human-computer communication and user-interfaces: history, examples and the future. Thomas van Putten on the technical language (and its slang) of the Net, the spatial form of the Net itself and the possibilites of 3D-disclosure of the Net. Hans Heger with Net-history, Net-development, the infra-structure, (inter)national control and an overview of other related Networks.

In this final part of the programme the guests from the 'knowledge sites' talked about the most common misconceptions about the Internet.

Continuously throughout the day, a videoprogram on 'electronic models' of the World, with a.o. PING and TerraVision by Art+Com from Berlin; Crossings by Stacey Spiegel wherein several disclosure and navigational methods for the Net were presented; and Sculpture City, a CD-ROM by architects' collective Attila, who with this CD-ROM research the relations between architecture and computer networks.

 

Nederlands / Dutch text


In zijn science fiction roman The Diamond Age omschrijft Neal Stephenson de interactieve toegang tot alle vormen van informatie als 'the Feed': bedrijfsgegevens, amusement (en zelfs de noodzakelijke data om met behulp
van nano-technologie meubilair, speelgoed en de dagelijkse maaltijd te prepareren) kunnen hiermee worden opgehaald. The 'Feed' is vergelijkbaar met een stopcontact, het is in ieder openbaar gebouw en (woon)huis aanwezig en voorziet de mensen letterlijk van alles wat ze nodig zouden kunnen hebben
in het dagelijks leven.

Met het idee van the 'Feed' als startpunt, willen we in dit programma een aantal technische achtergronden van het Internet tonen en mogelijke scenario's voor de toekomst presenteren.

Het Net dat momenteel vooral gebruikt wordt voor het versturen en ontvangen van elektronische post en het bekijken van World Wide Web pagina's zal door de ontwikkeling van computertalen en applicaties een meer en meer interactief karakter krijgen en de mogelijkheden van het gebruik zullen toenemen. Er zal ingegaan worden op de 'talen' die gesproken worden door de op het Net aangesloten computers, er is aandacht voor de drie-dimensionaliteit van het Net en de mogelijkheden van nieuwe applicaties zullen worden getoond.

Het ligt tevens in de bedoeling om in dit programma een experiment te doen met de vorm van presentatie. Het publiek kan zelf de keuze maken voor wat betreft de onderwerpen waarover zij alles willen weten. Het programma is daarom als volgt opgezet (door het interactieve karakter van het programma zijn de tijdsaanduidingen bij benadering):

Introductie van Hans Heger (NL -TU-Delft). Aan de hand van het historisch overzicht van het Internet (van 1964 tot heden) wordeneen aantal grondbeginselen van de technologie van het Internet verduidelijkt.

Vier korte presentaties van de 'kennisomgevingen': Daniël Ockeloen / Rico Jansen (VPRO Digitaal); Aadjan van der Helm / Paul Boots (TU-Delft + World on Line); Thomas van Putten (Beeldend Kunstenaar); en Hans Heger (TU-Delft).

Afhankelijk van de wensen van het publiek kan er dieper worden ingegaan op de specifieke onderwerpen in de kennisomgevingen: Daniël Ockeloen en Rico Jansen over interactie en het overbrengen van functionaliteit over het Net door middel van Java, de 'shared work-space'; Aadjan van der Helm en Paul Boots over mens-computer communicatie en user-interfaces:
geschiedenis, voorbeelden en toekomst;
Thomas van Putten over de technische taal (en dialecten) van het Net, de ruimtelijke vorm van het Internet zelf en de mogelijkheden voor de 3-dimensionale ontsluiting van het Net; Hans Heger over Net-geschiedenis, Net-ontwikkeling, de infra-structuur, (inter)nationale controle en een completerende overzicht van de netwerken die er naast het Internet bestaan.

In het afsluitende gedeelte zullen de woordvoerders van de vier omgevingen ingaan op de meest voorkomende 'misverstanden' over Internet en de applicaties die daarvoor ontwikkeld zijn of
worden.

De ontwikkeling van de mogelijkheden van de computer netwerken lijkt te culmineren in 'elektronische modellen van de wereld'. Het is zeer onwaarschijnlijk dat slechts een elektronisch model de voorkeur zal krijgen, ook kleine groepen individuen kunnen ten slotte hun eigen model ontwikkelen. Een aantal globale - mogelijke - modellen dat nu wordt ontwikkeld zal op video doorlopend worden vertoond:

Crossings van Stacey Spiegel waarin verschillende ontsluiting en navigatie methoden worden verenigd in een 3D-ruimte.
PING van Art+Com uit Berlijn dat een mogelijke 3D-ontsluiting van het Net toont.
TerraVision ook van Art+Com, een project waarbij het 'point of view' van de satellieten wordt gekozen om een beeld te genereren van de aarde, waarop vervolgens kan worden ingezoomd (en contact gelegd met diverse meet-stations, 2D- en 3D-databases) waarmee een zo compleet mogelijk actueel en virtueel beeld van landschappen, weer, steden, het verleden en de toekomst wordt aangeboden.
Sculpture City, een CD-ROM gemaakt door ATTILA. Attila is een collectief van architecten Kas Oosterhuis en Menno Rubbens en kunstenaar Ilona Lénàrd uit Rotterdam die met deze CD-ROM de relaties tussen architectuur en computernetwerken onderzoeken.

 

Links


ART+COM
http://www.artcom.de/

Crossings
http://www.clr.toronto.edu/PROJECTS/Crossings/Cross1.html

JavaWorld
http://www.javaworld.com/

Netscape
http://www.netscape.com/

VPRO
http://www.vpro.nl

Attila Foundation
http://www.attila.nl/

Document Actions
Document Actions
Personal tools
Log in