35
years
v2_
 

Wiretap 2.11 - Media Workshops - Art Incorporated

A program with Michel Klein, Institut für Neue Medien (D), Tapio Mäkelä, MUU Media Center (Fin), Mike Stubbs, Hull Time Based Arts (GB) and Alex Adriaansens, V2_Organisatie (NL).

Wiretap 2.11 - Media Workshops - Art Incorporated

Wiretap 2.11: Mäkelä, Stubbs, Klein and Adriaansens; photo: Jan Sprij

24
 
Nov 1996
 
13:00 to 17:00
location: V2_, Eendrachtsstraat 10, Rotterdam


This Wiretap programme brought together representatives of several media art centres and explored alternative models for the creation and maintenance of new media workshops. It also offered an opportunity to see some of the latest projects done at different European media art centres and aimed to improve the cooperation between artists and organisations with compatible interests. Artists, curators and organisers got insights into the opportunities that the different centers and their cooperation structures offer for the development of their projects.

The proliferation of new media technology throughout contemporary culture has fostered the position of media art as an important branch of artistic activity. In many places, workshops and laboratories for the development of media art projects have been set up or are in the process of being set-up. Although in each individual case the situation differs due to the political context, the given organisational structures, and the personality of the individuals involved, many of these new centres face the same range of questions: how to define the aim and programme of such a laboratory; how to decide on certain formats, technical platforms, and possible partners; how to get and how to finance the hardware; how to create productive yet sufficiently independent partnerships with scientific research centres and with industry; how to develop research and development projects with artists?

Many of the projects proposed by media artists today cannot be realised by one organisation alone, but need the cooperation with partners for planning, production, financing and presentation, - cooperations which are often not only practical, but which also make sense conceptually. At the same time, it is vital to be able to share resources, technical hardware, technical and organisational knowhow, and specialists, in order to be able to make the larger projects at all possible.


Program


Presentations of the different centers; description of the workshop facilities; strategic decisions that have been made regarding hardware, public and corporate partners, financial and organisational structure; presentation of one or two exemplary projects. Followed by a discussion about existing exchange and cooperation structures, their coordination, funding and further development.

 

Links

Zentrum für Kunst und Medientechnologie
http://www.zkm.de/

MEDIA-GN
http://www.media-gn.nl/

Société des Arts Technologiques
http://www.sat.qc.ca/

Muu Mediabase
http://www.muu.fi/

NTT InterCommunication Center
http://www.ntticc.or.jp/

CAST(ARTLAB)
http://www.canon.co.jp/cast/artlab/

C3
http://www.c3.hu/

Banff Centre for the Arts
http://www.banff.org/

Ars Electronica Center
http://www.aec.at/

ART+COM
http://www.artcom.de/

V2_Organisation, Institute for the Unstable Media
http://www.v2.nl/

Institut für Neue Medien
http://www.inm.de

 

Nederlands

Het programma geeft een overzicht over internationale ontwikkelingen op het gebied van mediakunst en zal een aanleiding zijn om de relaties tusseeen kunstnaars en de verschillende centra te verbeteren. Ook wordt hiermee aan Nederlandse kunstenaars een kans geboden om zich over bestaande mogelijkheden te informeren om hun projecten ook elders te realiseren.

De recente verspreiding van nieuwe media-technolgie binnen alle gebieden van onze cultuur, heeft bijgedragen aan de positie van mediakunst als een belangrijk onderdeel van hedendaagse artistieke praktijk. De ontwikkeling van mediakunstprojecten vereist in het algemeen een hoge technologische standaard van productieplekken. Overal worden daarom werkplaatsen opgericht.

Hoewel iedere werkplaats vanuit unieke lokale, historische en economische achtergronden gepland wordt, zijn de vragen voor organisaties en kunstenaars altijd dezelfde. Hoe worden de doelen en het programma van zo'n laboratorium gedefinieerd? Hoe neem je beslissingen over de technische hardware, partners uit het bedrijfsleven en de culturele sector, en over internationale partners? Hoe financieer je de hardware en het gebruik ervan? Hoe creëer je een productieve maar toch inhoudelijk onafhankelijke relatie met onderzoekscentra en bedrijven? Hoe krijgen kunstenaars toegang tot de faciliteiten?

De ontwikkeling van kunstprojecten is vaak zo duur en complex, dat deze niet meer door een organisatie alleen gerealiseerd kunnen worden, meerdere partners moeten samenwerken aan de planning, productie, financiering en presentatie. Deze samenwerking maakt het mogelijk, dat kosten, technische hardware, specialisten en know-how gedeeld kunnen worden. Zo ontstaat er een nieuwe, internationale dimensie in de ontwikkeling van zowel op zichzelf staande projecten, als van duurzame relaties en netwerken tussen kunstinstellingen.

Wiretap 2.11 brengt vertegenwoordigers van vier belangrijke Europese centra voor mediakunst bij elkaar. Zij zullen hun werkplaatsen presenteren en projecten laten zien, die daar recentelijk gerealiseerd werden. Speciale aandacht is er voor bestaande netwerken zoals EMARE en EAR. NET.


Programma en Presentaties


o - Michel Klein, Institut für Neue Medien (Frankfurt/M./D)
o - Tapio Mäkelä, MUU Media Center (Helsinki/Fin)
o - Mike Stubbs, Hull Time Based Arts (Hull/GB)
o - Alex Adriaansens, V2_Organisatie (Rotterdam)

Discussie over bestaande uitwisslings- en samenwerkingsverbanden, over de relatie van artistieke en industriële belangen en over mediakunst in een internationaal perspectief.


Institut für Neue Medien
(Frankfurt/M./Duitsland)

Opgericht in 1989 door Peter Weibel, het INM wordt sinds 1994 door Michael Klein geleid. Het INM doet zowel praktisch als ook theoretisch onderzoek op het gebied van nieuwe media. Kunstenaars, zoals Michael Saup, Akke Wagenaar, Knowbotic Research + cF en studenten ontwikkelen hun projecten in studios voor video, audio, multimedia en 3D-computer graphics. Daarnaast heeft het INM een bedrijfstak opgezet, 'inm-numerical magic gmbh', die commerciële opdrachten aanneemt en zo de artistieke projecten financieel mogelijk maakt.

MUU Media Center
(Helsinki/Finland)

MUU is een kunstenaarsorganisatie, opgericht in 1987, die geleid wordt door Tapio Mäkelä en heeft zo'n 250 leden die op gebieden zoals mediakunst, performance, installatie, conceptkunst, kritische theorie, enz. werken. MUU beschikt over een galerie, produceert het jaarlijkse Muu Media Festval en andere grootschalige activiteiten en beschikt over de MuuMediaBase, een werkplaats die door de leden van MUU gratis gebruikt kan worden. MUU is lid van het EAR.NET netwerk.

Hull Time Based Arts
(Hull/Groot-Britannië)

HTBA, opgericht in 1984 en geleid door Mike Stubbs, is een organisatie van rond de 70 kunstenaars en richt zich op het produceren en vertonen van multi-disciplinaire kunstprojecten waarin gebruik gemaakt wordt van film, video, geluid en muziek, performance, installaties of nieuwe media (ondermeer in de context van hun jaarlijks festival, ROOT). Verder heeft HTBA faciliteiten voor niet-lineaire video productie (Avid) en organiseert zij opleidingen en heeft mogelijkheden voor artist-in-residence. HTBA is lid van het netwerk EMARE (European Media Artists Residency Exchange).

V2_Organisatie
(Rotterdam/Nederland)

V2_Organisatie is een kunstenaarsorganisatie en een centrum voor kunst- en mediatechnologie. Sinds haar oprichting in 1981 kijkt V2_ met een kritisch oog naar de relaties tussen kunst, technologie en maatschappij. Tijdens het jaarlijks Dutch Electronic Art Festival en andere publieksactiviteiten worden nieuwe kunstprojecten gepresenteerd, terwijl in symposia, conferenties en publicaties een bijdrage wordt geleverd aan de internationale theoretische discussie. V2_ beschikt over een eigen Internet-server en is bezig met het oprichten van een media-werkplaats.

Document Actions
Document Actions
Personal tools
Log in