35
years
v2_
 

Wiretap 2.12 - THE INVENTORY

A program on presentation methods of artistic productions, with Frans Evers (NL) and Gerfried Stocker (A), moderated by Sjoera Nas (NL).

Wiretap 2.12 - THE INVENTORY

event flyer

5
 
Nov 1997
 
13:00 to 17:00
location: V2_, Eendrachtsstraat 10, Rotterdam

Which methods for presentation have developed during the 20th century and how do they relate to artistic practice and current needs? It seems that the white cube, as it is used by many institutions, is not sufficient anymore. In this Wiretap, this development was inventorized by means of artistic projects in the media sector.

Art doesn't solely take place in museums anymore. More than ever, art is presented on very diverse platforms and in many different manifestations (radio, TV, Internet, public space, printed media, etc.).

Describing and understanding art as a homogeneous set of developments seems obsolete because of the proliferation of strongly interdisciplinary media art. Notions such as 'mainstream' and 'subculture' have mostly lost their meaning in the broad field where contemporary art takes place nowadays.

Frans Evers gave a presentation about the Interfaculty of Image and Sound at The Hague. In this faculty of higher education, where interdisciplinarity is standard practice, the problem of the presentation space plays an important role. By means of examples, Frans Evers presented the questions that can and should be asked when presenting (media) art.

Gerfried Stocker, director of the Ars Electronica Center in Linz (Austria), presented several projects that illustrate the developments described above -- projects that consciously shape a contemporary center for media art which is oriented towards the changing perception, production and distribution.

 

Nederlands

Welke presentatie methoden hebben zich in de loop van de 20ste eeuw ontwikkeld en hoe verhouden deze zich tot de actuele praktijk en behoeften? Het ziet er naar uit dat we niet uitsluitend meer genoegen kunnen nemen met de Black Box zoals deze door vele instituten wordt gebruikt. In het programma The Inventory wordt een inventarisatie gemaakt van deze ontwikkeling aan de hand van kunstprojecten in de mediasector.

Kunst speelt zich al lang niet meer uitsluitend af in de musea. Kunst wordt tegenwoordig meer dan ooit gepresenteerd op zeer verschillende platformen en in zeer verschillende hoedanigheden (radio, tv, internet, de openbare ruimte, gedrukte media, enz. enz.).

Het beschrijven en begrijpen van kunst als een homogeen geheel van ontwikkelingen lijkt voorbij door de opkomst van een sterk interdisciplinair georienteerde (media)kunst. Begrippen als 'main-stream' en 'subcultuur' hebben in hoge mate hun betekenis verloren in het brede gebied waarin hedendaagse kunst zich afspeelt.

Frans Evers van de Interfaculteit Beeld en Geluid van de Hogeschool van Beeldende Kunsten, Muziek en Dans in Den Haag. Ook op deze afdeling van de hogeschool, waar nadrukkelijk interdisciplinair wordt gewerkt, speelt het vraagstuk van de presentatieruimte een belangrijke rol. Frans Evers zal aan de hand van voorbeelden vooral ingaan op de vragen die gesteld kunnen en moeten worden in relatie tot presentatie van (media)kunst.

Gerfried Stocker directeur van het Ars Electronica Centrum in Linz (Oostenrijk) zal enkele projecten presenteren die de hierboven beschreven ontwikkelingen illustreren. Projecten die in dit centrum bewust worden ingezet om vorm te geven aan een hedendaags centrum voor mediakunst dat zich richt op de veranderende waarneming, produktie en distributie.

 

Links

Interfaculty of Image and Sound
www.interfaculty.nl/

Zentrum für Kunst und Medientechnologie
http://www.zkm.de/

Siggraph
http://siggraph.org/

Kunsthochschule für Medien
http://www.khm.de/

Ars Electronica Center
http://www.aec.at/

Document Actions
Document Actions
Personal tools
Log in