35
years
v2_
 

Wiretap 3.04 - Virtual Worlds

Kathy Rae Huffman (USA), Karel Dudesek (D) and other artists present a variety of virtual environments and discuss the implications of 'living online'. The audience will have ample opportunity to explore the different online-VR worlds on several computer terminals.

Wiretap 3.04 - Virtual Worlds

flyer detail

27
 
Apr 1997
 
12:00 to 16:00
location: V2_, Eendrachtsstraat 10, Rotterdam

Wiretap 3.04 presented an overview of different examples of virtual worlds and discussed the (dis)advantages of certain functionalities and possibilities for design, the arts, educational organizations and the gaming industry.

Until recently, all information on the Internet seemed to be free. Without too much control by governments and corporations, all kinds of content could be placed online and could be consulted. This situation is slowly changing; this change is caused, on one hand, by the desire to exploit the Internet commercially, and on the other hand by the need for control by corporations, religious institutions and governments.

The 'virtual communities' in which people on the Internet meet, take many forms: from purely text-based MUDs (Multi-User Dungeons) to strongly visual, three-dimensional virtual worlds. The improvements in bandwidth and the increasing speed of computers encourage the design of more and more complex environments. Within these, several types of action and interaction between visitors become possible. Design plays an important role for the functionality -- and thus also the social structure -- of the technological infrastructure of these virtual worlds.

Kathy Rae Huffman (USA/A), curator and network artist, did research about the possibilities and results of online communities. In her presentation, she demonstrated several interesting environments and critically commented upon the design aspects, content and subjects. She also moderated this afternoon program.

Karel Dudesek (D) became known as one of the initiators of the Ponton Media Art Lab group in Hamburg. Ponton presented a temporary online community, Piazza Virtuale, during Documenta IX in Kassel. With Van Gogh TV, Dudesek developed Worlds Within, a large-scale online environment which uses VRML, the markup language for the construction of three-dimensional objects and environments on the Internet.

Karel Dudesek: "Worlds Within is a model for the usage of media in the future, a multi-user-domain, in which interactive networks contain a collective form of expression. Worlds Within is not a substitute for the real world, but a virtual parallel world which is growing and changing all the time. Worlds Within offers several worlds for urban life. In this three-dimensional environment you can move around, see and meet other people, build your own home, talk, date, play music, read texts, create pictures or video sequences and organize events -- and thus experience the development of real life and real culture".

Furthermore, three net artists presented their projects in the V2_ building. The public could informally learn about the following projects.

3DAM was a prize-winning project; a three-dimensional network representation of the Dam square in Amsterdam, created by Zvonimir Bakotin, an artist living and working in the Netherlands.
Havendam was a test site by (a.o.) Kit Blake and Paul Boots, using the so-called Palace software, which made it possible to construct avatars in a simple manner and to communicate with others on the Internet.
Károly Tóth an Hungarian artist and designer of three-dimensional worlds, presented his work-in-progress The Negative River. The project was a collaboration between artists, writers and scientists; with a river as metaphor, it created a navigable and organic environment: a virtual city -- 'an Internet Colony' -- which took shape through constructing an information database.

 

Nederlands / Dutch text


Het Wiretap 3.04 programma presenteert een uitgebreid overzicht van verschillende voorbeelden van virtuele werelden en gaat in op de voor- en nadelen van bepaalde functionaliteit en mogelijkheden voor design, de kunsten, onderwijsorganisaties en de game-industrie.

Tot voor kort leek alle informatie die zich op het Internet bevindt vrij. Zonder al te veel controle van de diverse overheden en het bedrijfsleven konden alle soorten van informatie op het net geplaatst worden en geraadpleegd.
Hierin ontstaat langzamerhand een kentering, deze kentering vindt zijn oorsprong enerzijds in de wens om het Internet op een commerciële manier uit te baten en anderzijds in de behoefte aan controle vanuit het bedrijfsleven, religieuze organisaties en de verschillende overheden.

De 'virtuele gemeenschappen' van mensen, die elkaar op het Internet ontmoeten, doen dit in een grote hoeveelheid van verschillende omgevingen. Van puur tekst-gebaseerde MUD's (Multi-User Dungeons) tot aan sterk visuele, drie-dimensionale virtuele werelden. De verbetering van de bandbreedte die de elektronische netwerken ter beschikking hebben, en de grotere snelheid van computers, maken het mogelijk dat steeds meer van deze omgevingen als complexe ruimtes ontworpen worden. Binnen deze omgevingen zijn verschillende handelingen en diversen vormen van interactie tussen meerdere bezoekers tegelijk mogelijk. Uiteraard speelt de vormgeving een belangrijke rol voor de functionaliteit - en daarmee ook voor de sociale structuur - die is aangelegd in de technologische infra-structuur van de virtuele werelden.

Kathy Rae Huffman (US/Oostenrijk) - curator en netwerk-kunstenaar heeft recentelijk een breed onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en resultaten van 'online communities'. In haar presentatie zal zij een aantal aansprekende omgevingen tonen, hierbij zal zij kritische aandacht geven aan vormgevings-aspecten en aan inhoudelijke onderwerpen. Kathy Rae Huffman zal, naast haar algemene introductie op virtuele werelden binnen de elektronische netwerken, het verloop van deze middag modereren.

Karel Dudesek (BRD) - is vooral bekend geworden als één van de oprichters van de Ponton Media Art Lab groep in Hamburg. Ponton presenteerde ondermeer hun tijdelijke online gemeenschap Piazza Virtuale tijdens de
Documenta IX in Kassel. Op dit moment ontwikkelt Dudesek onder de naam Van Gogh TV zijn onlineproject Worlds Within een omvangrijk omgeving op het Internet waarin gebruik gemaakt wordt van VRML (de taal waarmee drie-dimensionale objecten en omgeving getoond kunnen worden op het Internet).

Voorts zal een drietal net-kunstenaars aanwezig zijn met hun projecten in het V2_Gebouw. Het publiek kan op informele manier kennis maken met:

3DAM het prijswinnende project - een driedimensionale netwerk-representatie van de Dam in Amsterdam, van de in Nederland wonende en werkende kunstenaar Zvonimir Bakotin.
Het project Havendam - een test-site van onder anderen Kit Blake en Paul Boots - waarin gebruik gemaakt wordt van zogenaamde Palace-software die het mogelijk maakt om op eenvoudige manier 'avatars' te construeren en communicatie met anderen op het Internet aan te gaan.
De Hongaarse kunstenaar en ontwerper van 3-dimensionale werelden Károly Tóth zal zijn work-in-progress The Negative River presenteren. The Negative River is een samenwerkingverband van kunstenaars, schrijvers en wetenschappers waarbij, met de rivier als metafoor, een navigeerbare organische omgeving wordt gebouwd: een virtuele stad - 'an Internet Colony' - die ontstaat en vorm krijgt door het opbouwen van een informatie-database.

 

Links

Van Gogh TV
http://www.vgtv.com/

The Palace
http://www.thepalace.com/index.html

PORT
http://artnetweb.com/port/

KR+cF
http://www.krcf.org/

Károly Tóth
http://www.xs4all.nl/~are/

Echtzeit
http://www.echtzeit.de/

Document Actions
Document Actions
Personal tools
Log in