35
years
v2_
 

Wiretap 3.06 - Machine Aesthetics

A program with presentations by Eric Kluitenberg, Nicolas Anatol Baginsky and Christan Hübler (Knowbotic Research), and the performances "Three Sirens" by Nicolas A. Baginsky and "Vinyl Video" by Gebhard Sengmüller.

Wiretap 3.06 - Machine Aesthetics

V2_ space with Information Age by Jutta Kirchgeorg; photo: Jan Sprij

29
 
Jun 1997
 
12:00 to 16:00
location: V2_, Eendrachtsstraat 10, Rotterdam

The machine is beginning to talk back. The machine can learn, act and create. Computers do meaningful things that we no longer understand, they communicate amongst each other without human interference, and they develop structures, objects and plans that no human would ever think up. Machines are no longer mere passive instruments of human will, they are becoming partners of our everyday existence.

Artists are exploring the machine as an independent agent, they are questioning the relationship between the machine and the human body, its perceptions and actions, and they are developing models for new forms of interaction between humans and machines. Are we entering larger, machinic environments in which we cooperate with machines, rather than controlling them? And what will the social and cultural relations in such machinic environments be? How are we going to live in a world of intelligent machines?

Does digital technology make it possible for the machine to develop aesthetic behaviour, to create art, and to become an autonomous agent?

V2_Organisation presented an exhibition and works-in-progress that reflected
on the possibility of a new aesthetics of the machine.

Presentations by Eric Kluitenberg on the history of machine art and Nicolas Anatol Baginsky on his machine art projects, a commentary by Christan Hübler of Knowbotic Research on the machinic. Performances by Nicolas A. Baginsky's Three Sirens and by Gebhard Sengmüller about Vinyl Video.

 

Nederlands/ Dutch text


V2_Organisatie presenteert een tentoonstelling en works-in-progress rond het thema: Machine Aesthetics.

Zal digitale technologie het mogelijk maken dat de machine esthetisch gedrag ontwikkeld, kunst maakt en een autonome agent wordt?

De machine begint terug te praten. De machine kan tegenwoordig leren, handelen en creëren. Computers doen dingen die wij niet altijd meer begrijpen. Ze communiceren steeds meer zonder tussenkomst van mensen en ze
ontwikkelen structuren, voorwerpen en plannen die geen mens zou kunnen bedenken. Machines zijn niet langer ondergeschikt aan de menselijke wil. Ontwikkelen zij zich tot partners in ons dagelijks leven of ontwikkelen zij zich tot de 'terminators' van dat wat wij als typisch menselijk ervaren:
autonomie in handelen en denken.

Kunstenaars onderzoeken de machine als autonome 'agent'. Zij stellen nieuwe vragen over de relatie tussen de machine en het menselijk lichaam, over perceptie en over processen.
Kunstenaars ontwikkelen modellen voor complexe vormen van interactie tussen mens en machine. Zijn we op weg naar omvangrijke machinale omgevingen waarin we daadwerkelijk samenwerken met machines in plaats van slechts controle over hen te hebben? Wat zullen de sociale en culturele relaties in dergelijke machinale omgevingen zijn? Hoe kunnen we leven in een wereld met intelligente machines?

Presentaties door Eric Kluitenberg over de geschiedenis van de machinekunst en door Nicolas Anatol Baginsky over zijn machinekunst projecten. Een commentaar over het machinale door Christian Hübler van Knowbotic Research. Verder performances van Nicolas A. Baginsky The Three Sirens, en van Gebhard Sengmüller over zijn Vinyl Video.

Eric Kluitenberg (NL): DE DWINGENDE SCHOONHEID VAN DE MACHINE
Een zoektocht naar het dwingende karakter van machine esthetica. De meeste kunst waarin de machine voorkomt veroorzaakt een zeker ongemak. Zij toont weliswaar specifieke mogelijkheden van het technische apparaat, maar
tegelijkertijd refereert zij aan subliminale angsten die meer verband houden met het machinale zelf, dan met de technologie op zich. De onderbewuste primaire angsten voor het machinale dragen in hoge mate bij aan de dwingende schoonheid van de esthetiek van de machine.

Nicolas A. Baginsky (D): MACHINEKUNST-PROJECTEN
Baginsky praat over zijn machinekunst-projecten uit de laatste tien jaren.

Gebhard Sengmüller (A): VINYL VIDEO-LOW RESOLUTION TRASHPEG FORMAT
'Neem je favoriete TV-films op .... op gewone langspeelplaten'. Vinyl Video is gebaseerd op een nieuwe manier om video-gegevens te comprimeren, zodat zij opgeslagen en afgespeeld kunnen worden op traditionele langspeelplaten van vinyl. Sengmüller en zijn collega's van Onlineloop vullen met terugwerkende kracht een hiaat in de mediageschiedenis.

Bert Mulder (NL) informaticus, futuroloog en consultant voor ondermeer de Nederlandse regering, zal vervolgens spreken over filters die bedacht worden met economische motieven. Hoe zal het bedrijfsleven het Net omvormen, van een vrijplaats waar alle informatie gratis toegankelijk is, tot een omgeving waar voor de informatie betaald zal moeten worden. Ontwikkelt het Net zich tot een informatieleverancier met financieel verkeer zoals wij dat in de 'gewone' wereld kennen - waar wij betalen voor een boek, de krant, televisie en radio? Is deze ontwikkeling wel of niet wenselijk en is de ontwikkeling tegen te houden?

 

Links

Nicolas Anatol Baginsky
http://www.baginsky.de/

KR+cF
http://www.krcf.org/

MEDIA-GN
http://www.media-gn.nl/

Vinyl Video
http://www.vinylvideo.com/

Josephine Bosma: The Human and the Machine: Interview with Nick Baginsky
http://www.nettime.org/Lists-Archives/nettime-l-9710/msg00025.html

 

Document Actions
Document Actions
Personal tools
Log in