35
years
v2_
 

Wiretap 3.09 - Image and Sound Machines

This Wiretap program on artists, musicians and machines featured Felix Hess (NL), Joost Rekveld (NL), Peter Duimelinks (NL)/Geert Mul (NL), and Ad van Buuren (NL).

Wiretap 3.09 - Image and Sound Machines

event postcard

5
 
Oct 1997
 
12:00 to 16:00
location: V2_, Eendrachtsstraat 10, Rotterdam

This Wiretap programme presents the work of artists and musicians who make use of machines in a variety of ways, and who use different kinds of technologies, both mechanical and electronic. They share the fact that the machines can, within certain defined yet open parameters, take autonomous decisions. Making music has here become a co-operation between humans and machines. The programme gives the stage to artists, musicians and machines.

Ever since the Industrial Revolution, a growing number of processes in our daily lives have been mechanised and automated. Similarly, machines have affected artistic practices. First the machinic characteristics of the Industrial Revolution were utilised for composition, film and photography. And later specific machines were developed for the production of audio-visual artworks. 'Machinic' musical instruments like the Theremin Vox or the Ondes Martenot were quickly followed by tape recorder, synthesizer and sampler. In the last decades, the computer has evolved into the most complete and universally applicable machine for making image and sound compositions.

The resulting 'democratisation' of image and sound processing has been an important driving force for the development of popular music and is now an inherent part of audio-visual practices in general. Contemporary machines can do more than just record: they can themselves produce and develop music.

Felix Hess builds small audio machines, like the Moving Sound Creatures and How light is changed into music. His work is exemplary for the development of semi-autonomous sound machines. Felix Hess has been active in this field for almost 20 years and has exhibited his work all over the world. In this Wiretap programme he gave a lecture and a demonstration of several of his works, including the Moving Sound Creatures. While these small creatures move around, they communicate which each other via specific sound frequencies. But they also perceive the other sounds in the room and thus experience the audience as a factor of disturbance to which they react with irritation.

The work of Ad van Buuren is closely related to that of Felix Hess. Van Buuren has built an analogous music machine which is made up of hundreds of switches from old telephone switchboards. This sound machine - which is also visually impressive! - functions as an analogue computer which develops its own audio-environment according to fixed principles.

Peter Duimelinks and Geert Mul did a performance as DJ and VJ whereby images and sounds were modified and steered by different electronic apparatuses (turntables, midi-machines, and image and sound samplers). Their performance Japan - fx3x1y5 was a collage of sounds and images which were produced live.

Joost Rekveld is a film maker who studied at the Interfaculty of Image and Sound at the Royal Conservatory in The Hague. His experimental work with films investigates the relation between sounds and images. Abstract animation which have evolved machinically are characteristic for Rekveld's work. During the Wiretap programme, he offered an historical overview over the development and the significance of image and sound machines in relation to the contemporary work done in this field.

 

Nederlands

Onder invloed van de industriële revolutie werden veel processen in onze samenleving gemechaniseerd en geautomatiseerd. Ook in de kunst deed de machine zijn intrede. Waarbij in de laatste decennia de computer zich als de meest complete en tot in het oneindige veelzijdige machine voor het maken van beeld- en geluidscomposities ontwikkelde.

De hieruit ontstane 'democratisering' van beeld en geluid is een belangrijke motor voor de ontwikkeling van de populaire muziek geweest en is inmiddels een volledig vervlochten onderdeel van de audiovisuele praktijk. Dit Wiretap-programma laat werken van kunstenaars en muzikanten zien en horen, die op verschillende wijze gebruik maken van machines.  

Onder invloed van de industriële revolutie werden veel processen in onze samenleving gemechaniseerd en geautomatiseerd. Ook in de kunst deed de machine zijn intrede. In eerste instantie werden de machinale  karakteristieken van de industriële revolutie onderwerp van compositie, film en fotografie. Later werden specifieke machines ontwikkeld voor het maken van audiovisuele kunst. 'Machinale' muziek-instrumenten als de Theremin Vox en de Ondes Martenot, werden spoedig gevolgd door bandrecorder, synthesizer en sampler. Waarbij in de laatste decennia de computer zich als de meest complete en tot in het oneindige veelzijdige machine voor het maken van beeld- en geluidscomposities ontwikkelde.

De hieruit ontstane 'democratisering' van beeld en geluid is een belangrijke motor voor de ontwikkeling van de populaire muziek geweest en is inmiddels een volledig vervlochten onderdeel van de audiovisuele praktijk. Hedendaagse machines kunnen meer dan alleen opnemen; zij kunnen zelf muziek produceren en ontwikkelen.

Dit Wiretap-programma laat werken van kunstenaars en muzikanten zien en horen, die op verschillende wijze gebruik maken van machines. Verschillende soorten van technologie worden hierbij ingezet (mechanische en elektronische). Ze hebben als gemeenschappelijke factor dat de machines volgens bepaalde principes een grote beslissingsbevoegdheid hebben gekregen. Muziek is hier teamwork tussen mens en machine geworden. Het programma laat kunstenaars, muzikanten en machines aan het woord.

Felix Hess bouwt audio-machientjes, zoals de Moving Sound Creatures en How light is changed into music. Zijn werk is exemplarisch voor de hierboven aangegeven ontwikkeling. Felix Hess is al bijna 20 jaar actief en heeft over de gehele wereld tentoongesteld. Op deze Wiretap geeft hij een lezing en een demonstratie van enkele van zijn werken waaronder de 'Moving Sound Creatures'. Terwijl deze rondrijden communiceren ze met elkaar via bepaalde frequenties. Het publiek wordt door hen als storende factor ervaren, zij reageren dan ook zeer alert op ieder geluid vanuit het publiek.

Het werk van Ad van Buuren ligt enigszins in het verlengde van dat van Felix Hess. Hij bouwde een analoge muziekmachine met honderden relaisschakelaars uit oude telefooncentrales. Deze muziekmachine, die ook visueel indrukwekkend is, functioneert als een analoge computer die zijn eigen audio-omgeving ontwikkeld volgens vaste principes.

Peter Duimelinks en Geert Mul doen een performance als DJ en VJ waarin beeld en geluid bewerkt en gestuurd wordt door verschillende elektronische apparaten (draaitafels, midi-apparatuur en beeld- en geluidsamplers). Het optreden Japan - fx3x1y5 is een collage van beeld en geluid die live tot stand gebracht wordt.

Joost Rekveld (o.v.) is cineast en afgestudeerd aan de interfaculteit Beeld en Geluid van het Haags Conservatorium. Zijn experimentele filmwerk onderzoekt de relaties tussen beeld en geluid; abstracte animaties die langs machinale weg tot stand zijn gekomen zijn kenmerkend voor zijn filmwerk. Hij zal deze middag een historisch overzicht geven van de ontwikkeling en betekenis van de beeld- en geluidsmachines in relatie tot de hedendaagse beeld- en geluidsproduktie.

Document Actions
Document Actions
Personal tools
Log in