35
years
v2_
 

Wiretap 3.12 - V2_ Christmas Special

Under the tree with Wim Nijenhuis (NL) and Arjen Mulder (NL).

Wiretap 3.12 - V2_ Christmas Special

Wiretap 3.12; photo: Jan Sprij

21
 
Dec 1997
 
13:00 to 17:00
location: V2_, Eendrachtsstraat 10, Rotterdam

Is technology a means to get rid of the body?

Who doesn't know the paralyzing sensation of laziness, tiredness, disappointment about love, bad indigestion and flatulence? Who doesn't dream about getting rid of the unpleasant aspects of our body? Wouldn't it be a blessing to be released from all these bothersome things, either through pills, powders, an injection or an operation -- or to forget everything in front of the TV set, to drift away on the Internet or even to disappear in it, like Timothy Leary? It is not difficult to imagine that the comfort of technology can easily turn into hatred of the body.

This hatred of the body can get worse and turn into hatred of the world and the cosmos in general. This manifests itself in theological theses that see the body and the world as work of the devil.

 

Nederlands / Dutch text


Lichaamshaat kan gemakkelijk verergeren tot wereldhaat, of haat tegen de kosmos in het algemeen. Wereldhaat krijgt zijn uitdrukking in theologische leerstellingen die het lichaam en de wereld zien als het werk van de duivel. Dat was de visie van de Gnosis, een dualistische religie, die ontstaan is ongeveer 200 jaar voor Christus. De anti-materialistische visie van de Gnosis lijkt tegenwoordig zijn technische fase te zijn ingegaan.

De wiretap zal bestaan uit een parallelle lezing van Wim Nijenhuis en Arjen Mulder in de traditie van het kerstverhaal. Beide verhalen vervlechten met elkaar en proberen in hun speurtocht de religieuze aspiraties van veel technische ondernemingen te achterhalen.

Wim Nijenhuis zal hierbij de religieuze en Arjen Mulder de technologische kant voor zijn rekening nemen. Zij zullen afwisselend gedeelten voorlezen uit eigen werk en dat van anderen, waaronder auteurs als Peter Sloterdijk, Paul Virilio en John Lilly. Tegelijkertijd zullen zij elkaar voortdurend onderbreken en proberen een tweegesprek te beginnen. Er zullen sekten voor het voetlicht komen zoals de Extropians en Heaven's Gate, maar ook mediafenomenen als de X-files en het Sci-fi-channel aangevuld met klassieke verhalen uit de ruimtevaart.

Ze zullen onderwerpen aansnijden zoals de Neo-gnosis, ad-hoc wonderen, de zondeval, onsterflijke cellijnen, de high van de gewichtloosheid, lichaamshaat, en wereldhaat zonder meer. Op deze wijze zullen ze religie en technologie onontwarbaar met elkaar verweven. Hiermee zal ons huidige technologische 'project' een verdacht metafysisch trekje krijgen van millenniair formaat ...

Het geheel zal in een warme elektro-Dickensiaanse ambiance gepresenteerd worden waar spacey kerst-liederen zich tomeloos aaneenrijgen in een beelden-stroom van techno-religieuze verschijningen.

Document Actions
Document Actions
Personal tools
Log in