35
years
v2_
 

Workshop Better than Reality

In het kader van de kennisuitwisseling tussen kunstenaars experts en studenten uit verschillende disciplines is er een vierdaagse workshop gehouden van 24 t/m 27 november 2008. Er waren 21 deelnemers, bestaande uit kunstenaars met diverse achtergronden en studenten van verschillende academies en hogescholen.

Workshop Better than Reality

Photograph Alex Davies

In de workshops is gewerkt met de gedurende de residencies ontwikkelde tools. Na een inleiding over Augmented Reality en presentatie van het werk gemaakt tijdens de residencies werden de deelnemers verdeeld in een audio en een video groep. Vervolgens konden deze groepen met de techniek en het Augmented Reality systeem te werken. Ze konden hun eigen concepten bedenken en hun ideeën te testen.  De kunstenaars van de residencies: Jonas Hielscher, Marnix de Nijs en Boris Debackere en de technici van V2_Lab: Jelle van der Ster, Artm Baguinski, Stock, waren aanwezig om deze concepten te structuren en de ideeën te realiseren.

Resultaten

De deelnemers waren erg positief over de workshop en de bereikte resultaten. Men heeft op verschillende niveaus aan de realisatie van interessante concepten gewerkt. Sommigen kwamen naar de workshop met eigen ideeën die ze uitgewerkt hebben, anderen hebben samengewerkt aan concepten die ter plekke ontwikkeld werden. De bijgevoegde beelden en foto’s geven een uitgebreide indruk van de resultaten van de workshop.

Pointcloud scans Head scans Photograph by Alex DaviesSysteem by Tarik Barri

Document Actions
Document Actions
Personal tools
Log in