35
years
v2_
 

ANBI

V2_ is erkend als een officiële organisatie tot Algemeen beogend nut (ANBI). Wie ons steunt kan gebruik maken van een speciale belastingregeling.

ANBI gegevens

Wilt u ons financieel steunen? V2_ is erkend als een officiële organisatie tot Algemeen beogend nut (ANBI). Wie ons steunt kan gebruik maken van een speciale belastingregeling. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.belastingdienst.nl. Of neem contact op met V2_ (info@v2.nl).

V2_ is een stichting
KvK registratie 41082049
RSIN 802588402

Doelstelling
De stichting V2_ oefent activiteiten uit met als doel presentatie, productie en distributie van kunst in relatie tot wetenschap en technologie. De stichting streeft ernaar om een interdisciplinair centrum voor kunst en technologie te zijn.
De stichting tracht haar doel te bereiken door:
Het beheren van een pand waarin activiteiten tot stand worden gebracht.
Het organiseren van presentaties, in de ruimste zin van het woord.
Het realiseren van producties, in de ruimste zin van het woord.

Directie
Directeur
: M. van Dartel
Adjunct: J. C. Brouwer

Raad van Toezicht

Korrie Louwes (voorzitter)
Jens Besse
Maziar Afrassiabi
Frank Kresin
Annet Dekker
Dirk Heylen

Financiële verantwoording

Balans 31-12-2020: PDF
Exploitatierekening 2020: PDF
Verslag Raad van Toezicht 2020: PDF

Balans 31-12-2019: PDF
Exploitatierekening 2019: PDF

Balans 31-12-2018: PDF
Exploitatierekening 2018: PDF
Verslag Raad van Toezicht 2018: PDF

Balans 31-12-2017: PDF
Exploitatierekening 2017: PDF
Verslag Raad van Toezicht 2017: PDF

Balans 31-12-2016: PDF
Exploitatierekening 2016: PDF
Bestuursverslag 2016: PDF

Balans 31-12-2015: PDF
Exploitatierekening 2015: PDF
Bestuursverslag 2015: PDF

Balans 31-12-2014: PDF
Exploitatierekening 2014: PDF
Bestuursverslag 2014: PDF

Balans 31-12-2013: PDF
Exploitatierekening 2013: PDF
Bestuursverslag 2013: PDF

Balans 31-12-2012: PDF
Exploitatierekening 2012: PDF

Inhoudelijke jaarverslagen: v2.nl/organization/annual-reports

Missie
Missie: v2.nl/organization/mission
Historie: v2.nl/organization/history

Beloningsbeleid Raad van Toezicht
Leden van de raad van toezicht werken onbezoldigd. In een enkel geval ontvangen ze een vergoeding van reiskosten.

Beloningsbeleid directie en personeel
Sinds 2009 zijn de functiebeschrijvingen van het personeel gekoppeld aan een functiewaarderingssysteem dat vergelijkbaar is met het systeem dat de gemeente Rotterdam hanteert om objectief vast te stellen wat het niveau van de functies moet zijn en de daarvan afgeleide beloningsvoet. De functiebeschrijvingen zijn gemaakt door Barendse Consultancy. De waardering van de functies is uitgevoerd door het stafbureau van de voormalige Dienst Gemeentelijke  Musea (nu onderdeel van het Historisch Museum Rotterdam).

 

ANBI logo 

Document Actions
Document Actions
Personal tools
Log in