35
years
v2_
 

Code of Conduct

V2_'s code of conduct.

Dutch / Nederlands

V2_wil een veilige omgeving bieden voor medewerkers, deelnemers en bezoekers. In deze gedragsregels vertalen we de uitgangspunten en principes waar V2_ voor staat naar concrete afspraken. V2_ wil een plek zijn waar iedereen zo veel mogelijk zichzelf kan zijn en zich vrij kan uitdrukken. We laten anderen in hun waarde, ook wanneer we het niet met deze personen eens zijn.

We respecteren de eigenheid en verscheidenheid van iedereen, we praten mét elkaar en niet óver elkaar, we staan open voor kritiek. De gedragsregels gelden voor iedereen die met V2_ communiceert en/of samenwerkt: bezoekers aan V2_, deelnemers aan (online-)activiteiten en gebruikers van de ruimten en de digitale omgevingen. Medewerkers, publiek en samenwerkingspartners houden zich eraan, net als facilitators, sponsoren, vrijwilligers, medewerkers en (co-)organisatoren, zowel in persoonlijk contact als in digitale uitingen en op sociale media.

• We zorgen ervoor dat de ruimtes van V2_ voor iedereen een prettige plek zijn. Help mee om ze zo toegankelijk, veilig, comfortabel en schoon mogelijk te maken en te houden.

Verplaats je in de positie, ervaringen en de denkbeelden van anderen. Wissel op een geduldige, zorgzame en respectvolle manier met elkaar van gedachten. Laat elkaar uitpraten, luister aandachtig.

• We spreken een ander rechtstreeks aan op het naleven van de afspraken als de omstandigheden en sfeer daarnaar zijn, of benader een medewerker van V2_ om daarbij te bemiddelen. Neem contact op met een medewerker van V2_ als je wordt lastiggevallen, merkt dat iemand anders wordt lastiggevallen of als je andere zorgen hebt. Draag daarbij ook altijd zorg voor je eigen veiligheid.

• Grijp in, laat van je horen of neem contact op met een medewerker:
- als iemand verbaal, fysiek of ander geweld gebruikt tegen een ander, of daarmee bedreigt;
- als iemand aanzet tot geweld tegen welk individu of welke groep dan ook;
- als er sprake is van intimidatie, stalken, of van fotograferen of het maken van audio- of video-opnamen met de intentie van onheus gebruik.

Als een deelnemer of bezoeker aanwezig bij een on- of offline-activiteit zich schuldig maakt aan intimiderend of anderszins ontoelaatbaar gedrag, kan een medewerker de maatregelen nemen die het nodig acht, waaronder het waarschuwen van de overtreder of het zonder terugbetaling van de entreekosten verwijderen van de overtreder uit V2_ of de (digitale) omgeving van een activiteit.

Aanwezigen die verzocht worden om op te houden met ontoelaatbaar gedrag, moeten daar direct gehoor aan geven. Als een medewerker van V2_ zich schuldig maakt aan ontoelaatbaar gedrag, wees niet bang om contact te zoeken met een ander personeelslid. Er zullen dan passende maatregelen worden genomen.

We vragen alle gebruikers, deelnemers en bezoekers om deze afspraken na te leven en elkaar eraan te herinneren. Bezoekers en deelnemers van een activiteit die een klacht hebben over de manier waarop ze zijn behandeld door (medewerkers van) V2_ kunnen zich (anoniem) wenden tot de klachtfunctionaris van V2_. Dat is Margriet Maris. Margriet is te bereiken via 06 5116 6161 of per mail Margriet@hetvolstevertrouwen.nl

English version coming soon

Document Actions
Document Actions
Personal tools
Log in