35
years
v2_
 

De raad van toezicht van V2_ is op zoek naar een voorzitter

De raad van toezicht (rvt) van V2_ is op zoek naar een voorzitter.

V2_ Lab voor de Instabiele Media is een interdisciplinair centrum voor kunst en mediatechnologie in Rotterdam. Kunst en ontwerp spelen een essentiële rol in de maatschappelijke inbedding van technologische ontwikkelingen, daarom presenteert, produceert en publiceert V2_ sinds 1981 artistiek en ontwerpend onderzoek op het raakvlak van kunst, technologie en samenleving. Haar ervaren en gemotiveerde team initieert en faciliteert kritische dialoog, artistieke reflectie en maakonderzoek met betrekking tot de impact van technologie en vormt daarmee de kern van een omvangrijk internationaal netwerk van makers, denkers en organisaties uit de domeinen cultuur, innovatie en wetenschap.
 
De raad van toezicht (rvt) van V2_ is op zoek naar een

Voorzitter van de raad van toezicht.

 
De rvt houdt toezicht op de ontwikkeling en uitvoering van de strategie en het beleid van V2_. De statuten, reglementen en zelfevaluatie zijn gebaseerd op de Governance Code Cultuur. De raad bestaat momenteel uit zes leden en een (vertrekkend) voorzitter.

Wie zoeken we?

Wij zoeken een voorzitter die affiniteit heeft met aandachtsgebieden waarin technologische vernieuwing een belangrijke rol speelt, zoals sociale mobiliteit, klimaat, zorg of stadsontwikkeling. Gegeven de intersectionele visie op de maatschappelijke effecten van zulke vernieuwing en de principes van goed bestuur gaat de voorkeur uit naar kandidaten die de diversiteit van de raad versterken. De voorzitter heeft een achtergrond in het nog-in-te-vullen rvt-profiel ‘Politiek-bestuurlijk’ en/of de andere profielen: ‘Kunst, Cultuur en Creatieve Industrie’, ‘Computer Science’, ‘Media Studies’, ‘Rotterdams Netwerk’, ‘Maatschappelijk’, ‘Innovatie en bedrijfsleven’ of ‘Zakelijk’, tot uitdrukking komend in opleiding en/of werkervaring.

Daarnaast heeft de voorzitter specifieke eigenschappen en kwaliteiten, zoals:
het vermogen om met natuurlijk gezag de voorzittersrol in de rvt te vervullen;
inzicht in de taken van de rvt en van de directeur-bestuurder, en overzicht over de interactie die plaats moet vinden tussen de rvt en het bestuur;
een persoonlijkheid en achtergrond die de voorzitter in staat stelt om de rvt als geheel goed te laten functioneren en om de inbreng van alle leden te verzekeren en te wegen, om zo tot een doordachte besluitvorming te komen; en
de eigenschappen en uitstraling om zo nodig extern een rol in het belang van V2_ te kunnen vervullen.

De voorzitter heeft tot taak de vergaderingen van de rvt te leiden en is voor de directeur-bestuurder en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid. Naast de reguliere vergaderingen, heeft de voorzitter van de rvt regelmatig overleg met de directeur-bestuurder om lopende zaken door te nemen en agendaonderwerpen van de rvt voor te bespreken.

De leden en voorzitter van de rvt doen hun werk onbezoldigd. De rvt vergadert doorgaans vier keer per jaar.

Reacties en vragen

U kunt tot 1 april 2023 per mail reageren door een korte motivatie en cv te sturen aan Dineke Keemink (dineke@v2.nl) en hoort vervolgens voor 1 mei 2023 of u wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Voor vragen over deze vacature kunt u contact opnemen met directeur Michel van Dartel (michel@v2.nl) of de huidige voorzitter van de rvt Korrie Louwes (0651175939).


Document Actions
Document Actions
Personal tools
Log in