35
years
v2_
 

Funding

V2_ is always open to participation and collaboration with new partners and sponsors who are interested or involved somehow in our field of activity. V2_’s work reaches a broad worldwide audience of art lovers, scientists, business people, students and artists.

The activities at V2_ are made possible thanks to funding by the Creative Industries Fund NL. V2_ also receives financial support from the City of Rotterdam as well as in-kind support from corporate partners.

Logo Stimuleringsfonds

 

logo dKC

 

 

 


ANBI gegevens

Wilt u ons financieel steunen? V2_ is erkend als een officiële organisatie tot Algemeen beogend nut (ANBI). Wie ons steunt kan gebruik maken van een speciale belastingregeling. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.belastingdienst.nl. Of neem contact op met V2_ (info@v2.nl).

V2_ is een stichting
KvK registratie 41082049
RSIN 802588402

Doelstelling
De stichting V2_ oefent activiteiten uit met als doel presentatie, productie en distributie van kunst in relatie tot wetenschap en technologie. De stichting streeft ernaar om een interdisciplinair centrum voor kunst en technologie te zijn.
De stichting tracht haar doel te bereiken door:
Het beheren van een pand waarin activiteiten tot stand worden gebracht.
Het organiseren van presentaties, in de ruimste zin van het woord.
Het realiseren van producties, in de ruimste zin van het woord.

Directie
Directeur
: M. van Dartel
Adjunct: J. C. Brouwer

Raad van Toezicht

Korrie Louwes (voorzitter)
Jan Zoet
Bart van de Laak
Frank Kresin
Annet Dekker
Dirk Heylen

Financiële verantwoording

Balans 31-12-2016: PDF
Exploitatierekening 2016: PDF
Bestuursverslag 2016: PDF

Balans 31-12-2015: PDF
Exploitatierekening 2015: PDF
Bestuursverslag 2015: PDF
Balans 31-12-2014: PDF
Exploitatierekening 2014: PDF
Bestuursverslag 2014: PDF
Balans 31-12-2013: PDF
Exploitatierekening 2013: PDF
Bestuursverslag 2013: PDF
Balans 31-12-2012: PDF
Exploitatierekening 2012: PDF
Inhoudelijke jaarverslagen: v2.nl/organization/annual-reports

Missie
Missie: v2.nl/organization/mission
Historie: v2.nl/organization/history

Beloningsbeleid Raad van Toezicht
Leden van de raad van toezicht werken onbezoldigd. In een enkel geval ontvangen ze een vergoeding van reiskosten.

Beloningsbeleid directie en personeel
Sinds 2009 zijn de functiebeschrijvingen van het personeel gekoppeld aan een functiewaarderingssysteem dat vergelijkbaar is met het systeem dat de gemeente Rotterdam hanteert om objectief vast te stellen wat het niveau van de functies moet zijn en de daarvan afgeleide beloningsvoet. De functiebeschrijvingen zijn gemaakt door Barendse Consultancy. De waardering van de functies is uitgevoerd door het stafbureau van de voormalige Dienst Gemeentelijke  Musea (nu onderdeel van het Historisch Museum Rotterdam).

 

ANBI logo 


 

Past

In the recent past V2_projects were funded by for instance:


 

Bankgiro Loterij Fonds

 

mondriaan fonds 

Collected sponsors 
 

Stichting Doen
 

Job Dura Fonds

 

 

    

 

 

 

Document Actions
Document Actions
Personal tools
Log in