35
years
v2_
 

Vacature Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) van V2_ op zoek naar een nieuw lid met het profiel “Maatschappelijk”.

V2_ Lab voor de Instabiele Media is een interdisciplinair centrum voor kunst en mediatechnologie in Rotterdam. Kunst en ontwerp spelen een essentiële rol in de maatschappelijke inbedding van technologische ontwikkelingen. Daarom presenteert, produceert en publiceert V2_ sinds 1981 artistiek en ontwerpend onderzoek op het raakvlak van kunst, technologie en samenleving. Haar ervaren en gemotiveerde team initieert en faciliteert kritische dialoog, artistieke reflectie en maakonderzoek met betrekking tot de impact van technologie en vormt daarmee de kern van een omvangrijk internationaal netwerk van makers, denkers en organisaties uit de domeinen cultuur, innovatie en wetenschap.

Ter uitbreiding is de Raad van Toezicht (RvT) van V2_ op zoek naar:
 
Een lid voor de Raad van Toezicht met het profiel “Maatschappelijk”.
 
De RvT houdt toezicht op de ontwikkeling en uitvoering van de strategie en het beleid van V2_. De statuten, reglementen en zelfevaluatie zijn gebaseerd op de Governance Code Cultuur. De Raad bestaat momenteel uit zes leden, waaronder een voorzitter. Elk van de leden heeft een specifiek profiel. In verband met uitbreiding van de RvT zijn we op zoek naar een nieuw lid met het profiel “Maatschappelijk”.

Wie zoeken we?

 
Wij zoeken voor het profiel “Maatschappelijk” een kandidaat met een achtergrond in een voor V2_ relevante maatschappelijke sector, tot uitdrukking komend in opleiding en/of werkervaring. De kandidaat heeft affiniteit met, en ervaring in aandachtsgebieden waarin technologische vernieuwing een belangrijke rol speelt, zoals sociale mobiliteit, klimaat, zorg of stadsontwikkeling. Conform de eigen visie en de principes van goed bestuur gaat de voorkeur uit naar kandidaten die de diversiteit van de raad versterken. Leden van de RvT doen hun werk onbezoldigd. De RvT vergadert doorgaans vier keer per jaar.

Reacties en vragen

 
U kunt tot 10 juni 2021 per mail reageren door toezending van een korte motivatie en C.V. aan Dineke Keemink (dineke@v2.nl) en hoort vervolgens voor 1 juli 2021 of u wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Voor vragen over deze vacature kunt u contact opnemen met directeur Michel van Dartel (michel@v2.nl) of voorzitter van de RvT Korrie Louwes (0651175939).

Document Actions
Document Actions
Personal tools
Log in