35
years
v2_
 

Vacature: twee leden Raad van Toezicht

Ter vervanging en uitbreiding is de Raad van Toezicht (RvT) van V2_ op zoek naar twee leden voor de Raad van Toezicht, met de profielen: “Zakelijk” en “Maatschappelijk”.

V2_ is een interdisciplinair centrum voor kunst en mediatechnologie in Rotterdam. Kunst en ontwerp spelen een essentiële rol in de maatschappelijke inbedding van technologische ontwikkelingen. Daarom presenteert, produceert en publiceert V2_ sinds 1981 artistiek en ontwerpend onderzoek op het raakvlak van kunst, technologie en samenleving. Haar ervaren en gemotiveerde team initieert en faciliteert kritische dialoog, artistieke reflectie en praktijkgericht onderzoek met betrekking tot de impact van technologie en vormt daarmee de kern van een omvangrijk internationaal netwerk van makers, denkers en organisaties uit de cultuur, innovatie en wetenschap.

Ter vervanging en uitbreiding is de Raad van Toezicht (RvT) van V2_ op zoek naar:

Twee leden voor de Raad van Toezicht, met de profielen: 
“Zakelijk” en “Maatschappelijk”.

De RvT houdt toezicht op de ontwikkeling en uitvoering van de strategie en het beleid van V2_. De statuten, reglementen en zelfevaluatie zijn gebaseerd op de Governance Code Cultuur. De Raad bestaat momenteel uit zes leden, waaronder een voorzitter. Elk van de leden heeft een specifiek profiel. In verband met aftreden en uitbreiding zijn we op zoek naar twee nieuwe leden voor de profielen “Zakelijk” en “Maatschappelijk”. Conform de eigen visie en de principes van goed bestuur gaat de voorkeur uit naar kandidaten die de diversiteit van het team versterken. Daarnaast worden kandidaten met netwerk in de media in het bijzonder aangemoedigd te solliciteren.

Wat zoeken wij?

Profiel: Zakelijk
Wij zoeken voor dit profiel een kandidaat met een bedrijfskundige achtergrond en kennis van marketing & communicatie, onder meer tot uitdrukking komend in opleiding en/of werkervaring. De kandidaat heeft bij voorkeur zowel ervaring in het bedrijfsleven als de culturele sector en heeft ervaring met de bedrijfsvoering van een internationaal opererende culturele organisatie.

Profiel: Maatschappelijk
Wij zoeken voor dit profiel een kandidaat met een achtergrond in een voor V2_ relevante maatschappelijke sector, onder meer tot uitdrukking komend in opleiding en/of werkervaring. De kandidaat heeft affiniteit met en ervaring in aandachtsgebieden waarin technologische vernieuwing een rol speelt, zoals armoede, zorg of stadsontwikkeling.

Leden van de RvT doen hun werk onbezoldigd. De RvT vergadert doorgaans vier keer per jaar.

Reacties en vragen

Voor vragen over deze vacature kan contact worden opgenomen met directeur Michel van Dartel (michel@v2.nl) of voorzitter van de RvT Korrie Louwes (0651175939).

U kunt tot 31 januari per mail reageren door toezending van een korte motivatie en C.V. aan Dineke Keemink (dineke@v2.nl). Vermeld hierbij voor welk profiel u reageert.

Document Actions
Document Actions
Personal tools
Log in