35
years
v2_
 

extensie en amputatie

Nieuw uitgebrachte pdf van publicatie uit 1992 met teksten van Gustav Metzger, Dick Raaijmakers en Roy Ascott.

In het najaar van 1992, nodigde V2_ drie pioniers in hun veld – Gustav Metzger, Dick Raaijmakers en Roy Ascott – uit om een activiteit te organiseren waarvan zij zelf het programma konden bepalen. Deze uitgebreide programma’s waren zo succesvol dat niet lang erna besloten werd een publicatie ervan samen te stellen, waarbij ieder van de drie auteur-kunstenaars een tekst aanleverde, in het geval van Gustav Metzger en Dick Raaijmakers zelfs een origineel essay. Daarnaast nodigden we andere auteurs uit commentaren te schrijven, wat uiteindelijk in het project Extensie en amputatie resulteerde: een klein, maar prachtig boekje dat de opwindende periode van de vroege jaren negentig uitstekend weergaf.

Nadat het boekje grotendeels was afgerond, bleken de fondsen van V2_ ontoereikend om het uit te kunnen geven. We doen dat nu alsnog in de vorm van een pdf, met minimale wijzigingen aan de originele teksten en vormgeving.

INHOUDSOPGAVE
Victor Wentink: Nieuwe media en nieuw zwerven
Mariska van den Berg: De kunst der vernietiging
Gustav Metzger: De dode natuur herrijst als milieu
Mariska van den Berg: Dick Raaijmakers en de armoede van het archaïsche beeld
Dick Raaijmakers: De gemaltraiteerde piano
Cornelis Ploeger: Een visie vol verwachting
Roy Ascott: Is onze omarming van de telematica liefdevol?

Document Actions
Document Actions
Personal tools
Log in