35
years
v2_
 

Over mediatheorie

Arjen Mulder maakt de mediatheorie inzichtelijk door alle belangrijke begrippen van de mediatheorie te bespreken op grond van concrete voorbeelden en ervaringen.

 

In Over mediatehorie wordt beschreven hoe onze communicatiemiddelen bepalen wat en wie we zijn, hoe we ons gedragen, waarover we wel en niet nadenken, hoe we onze gevoelens ontplooien of laten inperken, en wie we wel of juist niet kunnen bereiken. 

De mediatheorie biedt een verklaring voor praktisch alles wat er in onze wereld door mensen wordt gedacht, gedaan en ervaren. Dit explosieve gedachtegoed is in de afgelopen vijftig jaar ontwikkeld door allerlei auteurs van over de hele wereld, maar een synthese van hun ideeën bestond tot nu toe niet.

Over mediatheorie biedt zo'n synthese. Arjen Mulder vat het werk van eerdere auteurs samen, maar maakt de mediatheorie inzichtelijk door alle belangrijke begrippen, benaderingen en aandachtspunten van de mediatheorie te bespreken op grond van concrete voorbeelden en ervaringen. Dat houdt het boek toegankelijk - ook als het over complexe onderwerpen gaat als de geschiedenis van het taalgebruik, de werkwijze van de kunst of de onbewuste manier waarop we ons laten beïnvloeden door de media van de informatiemaatschappij.

Soms hilarisch, vaak fascinerend en altijd hoogst informatief, is Over mediatheorie een boek dat niet alleen bedoeld is voor studenten en kunstenaars, maar voor een ieder die belangstelling heeft voor onze tijd.

Arjen Mulder doceert mediatheorie op onder meer de Film en Televisieacademie in Breda en het HISK te Antwerpen.

 

Inhoud

Vooraf
Mediatheorie, de nieuwe wetenschap

Algemene mediatheorie: 

- Inleiding 

- Communicaties 

- Hermediatie 

Historische Mediatheorie:

- Inleiding 

- Gesproken taal 

- Geschreven taal

- Gedrukte taal 

- Getypte taal 

Praktische mediatheorie:

Inleiding 

- Situaties en 'de media' 

- Analoge lichamen, digitaal bewustzijn 

- Het virtuele object van interactieve kunst  

- Van media- naar softwaretheorie 

Noten

Literatuur 

Document Actions
Document Actions
Personal tools
Log in